Flere «aj-pædder»

Det nærmer seg «julemarkedtid».
Små, rimelige gaver er også populært hos noen.

Så til Bifrost og julemarked på Røros leverer jeg 70 «aj-pædder» for salg.

 

 

Skrevet i diverse, for salg / på lager, notatbøker og dagbøker | Legg igjen en kommentar

«Vondt i ryggen»

Til tross for noen forebyggende tiltak har denne kar’n fått en alvorlig prolaps.

Det er bare en ting å gjøre – og det er å stive av alle leddene.

Deretter må det ytre – som i mellomtida er lappa sammen – monteres sammen med ryggen.

..så da: God som ny!

Skrevet i reparasjoner, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Tid for fornying av kalenderbøker …

Det  nærmer seg nytt kalenderår og flere ønsker seg bøker for 2018.

Alle kalendre genereres fra en database som inneholder bl.a. info om merkedager, helligdager – faste og bevegelige – o.l.

Trykket gjøres med ulike maler:  1 side pr dag, 2 dager pr side, 1 uke pr oppslag (2 sider), 1 uke pr 2 oppslag og noen andre varianter. I tillegg kommer ønsker om fordeling over andre tidsavsnitt – men avsnitt lik ett kalenderår er vanligst.

Bildet over viser et utskutt «kutt&stable»-trykk på A4-ark til ferdig viftelimt A6, mjuk kalenderbok for 2018.

De ferdig trykte arkene deles ned til planlagt størrelse og legges sammen for vifteliming. Vifteliming er en rasjonell måte å binde inn bøker på, men blir regna for å være av litt dårligere kvalitet enn f.eks. sydd. Brukstid og bruksmåte må vurderes.

Bøkene påmonteres forsatser i en gammel papirtype som heter Papvr. Meget solid og dekorativt slik at det passer direkte bak på overtrekket.

Tekstblokka er forsynt med heftegas og hylse. Hylsa gjør påkjenninga på permryggen mindre.

Etter 48 timer tørk under lett press reskjæres hele boka jamt uten formeringer. Deretter preges navn og strikk og leseband monteres.

Skal du ha kalenderbok så bestill nå. Ikke vent til desember!

 

Skrevet i journaler og kalendre, notatbøker og dagbøker | Legg igjen en kommentar

Leddbind

Leddbind ble mye brukt til album tidligere. Det er en svært enkel måte å binde sammen flere ark på, men gir ikke noe spesielt godt «oppslag».  Derfor var det ofte store indre marger i materien.

Denne boka er fra 1945 og var opprinnelig hefta sammen med 6 kraftige kramper – 3 fra hver side. Hver enkelt krampe går  nesten gjennom tekstblokka. Dermed får de en overlapping som holder alle arkene sammen.

I stedet for å sette inn nye kramper har jeg brukt bokskruer. Dette var mye brukt på album før i tida. Da fikk en også den fordelen at det kunne tas ut og settes inn ark etter behov.

Innbindinga ellers kalles et leddbind – fordi det mot ryggdelen, som er fast, lages et slags ledd for å kunne åpne permen.

 

 

Skrevet i album, reparasjoner | Legg igjen en kommentar

Spesialkalendre

Én gang tidligere har jeg fått spørsmål om kalenderbok som avviker fra «normale» år. Den gangen var det spørsmål etter ei kalenderbok for 5 år (!).
Jeg har en kalenderdatabase  som strekker seg fram til 2030. Denne inneholder de flest vanlige merkedager, offentlige høytidsdager og flaggdager, dato for sommertidsskifte og noe liknende. Ut fra denne kan jeg trekke ut kalendergrunnlag fra og til vilkårlige datoer, samt med ulike formater i oppsettet. 1 dag/side, 2 dager/side, 2 sider/uke, etc.

Dette systemet egner seg godt til f.eks.»skolekalender». Jeg bruker programvare som er fritt tilgjengelig. Under er vist et av dialogbildene i prosessen:

Jeg ender opp med ei pdf-fil med 1 side pr side i boka.  I dette tilfellet – A5-sider

I tillegg er det greit å ha med noen årsoversikter. Som vanlig tar jeg med inneværende år + de 4 neste.

Under finner du lenke til kalenderen som er brukt til denne boka – og den kan fritt lastes ned for personlig bruk – men ikke for salg!

Nedlasting: Høyreklikk på lenke og velg «Lagre linken som…»

 

Skrevet i journaler og kalendre, notatbøker og dagbøker, prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Hyttebok m/ marmorerte permer

Hyttebok i enkel løsbindsinnbinding.

Materialer er svart buckram, 272 sider 115 gram eggeskallhvitt papir – 180 x 250 mm. Permen er trukket med egenmarmorert papir – blå Geltex med grått og gull i akrylfarger.

Preg på framperm med varmfolie.

 

 

Skrevet i hytte- og gjestebøker, marmorering, Solgt | Legg igjen en kommentar

Skolekalender 2017-2018

Best nr 1062

 • Notatbok i størrelse ca 145 x 205 mm (sidestørrelse).
 • Ukeoppslag fra juli 2017 – til juli 2018
 • Merkedager, flaggdager, helligdager o.l. avmerka.
 • 32 rute-sider for notater
 • Årskalendre t.o.m. 2020 bak i boka
 • kr 220 inkl. mva  + porto.
 • [SOLGT]

Send en epost og bestill eller spør på boka

 

 

 

 

 

Skrevet i journaler og kalendre, notatbøker og dagbøker, Solgt | Legg igjen en kommentar

Typisk løsbindsinnbinding

I tidligere tider ble bøker laget slik at permen ble bygget opp sammen med tekstblokka. Dette egna seg dårlig for industrialisering og tilpasning til maskinproduksjon.
Derfor tvang det seg fram en ny produksjonsmåte som lot seg tilpasse til stor grad til det økende kravet om rasjonalisering gjennom automasjon.
I prisippet blir da bøkene produsert i 2 hoveddeler, hver for seg: Tekstblokka + Permen med rygg.
Deretter settes disse 2 delene sammen til ei komplett bok.
Dette kalles en løsbindsinnbinding.

Løsbindsinnbinding er også er veldig grei metode for manuelt arbeid.

Her et typisk eksempel. Ei hyttebok etter løsbindsprinsippet.

Skrevet i hytte- og gjestebøker, Solgt | Legg igjen en kommentar

Innbundet manuskript

Folk finner utrulige etterlatenskaper på loft og i kjeller.
Noen ganger – som denne – et manuskript til en sjølbiografi.

Papir og skriftavtrykk var i litt dårlig forfatning, så det ble et visst arbeid med skanning og bildebehandling.

«Alle» i familien skal ha hvert sitt eksemplar. I dette tilfelle en liten familie – så det ble bare 3 eksemplarer.

Ei forsåvidt tynn bok på 64 handskrevne sider.

Ingen hylse eller falsing i ryggen – bare et bredt steg – og med mursteinsrød buckram.

Overtrekket uført med rustrød sjirting.

… og nedsenka etiketter.

Skrevet i notatbøker og dagbøker, utgivelser | Legg igjen en kommentar

Rennebumarten 2017

Det har tidligere vært noen utstillere på Rennebu-marten som har hatt noen knøttsmå bøker for diverse typer angeng. Men jeg har ikke sett noen som har hatt vanlige innbundne bøker – ikke før nå.
Skjønt vanlig er kanskje litt drygt….

Disse bøkene har stive permer bokstavelig talt! Nemlig keramiske plater med ulike farger og mønstre.

Bøkene er sydd med en slags tilnærma fransk teknikk, men tråden er også sydd gjennom bandet. Bandene går rundt hele boka og brukes også til å knytte sammen (lukke) boka.
Pga denne heftinga ligger bøkene praktisk talt flatt også.
Gjennomgående var det brukt revet papir.

Men også her var det anheng:

Artig kolleksjon fra en som også drev med flere andre grafiske uttrykk.

Skrevet i diverse | Legg igjen en kommentar

Variant av «Sewn Boards Binding»

Som navnet sier er «Sewn Boards Binding» en metode hvor permene er sydd på (hefta) sammen med resten av boka.

SBB er egentlig en eldgammel måte å hefte bøker på, men har fått en liten rennesanse med bruk av nye, moderne materialer og heftemidler (lim) som har passende egenskaper for denne spesielle teknikken.
I prinsippet er SBB en tekstblokk sydd sammen uten støtte av snor eller band, og hvor de ytterste leggene er utført av sterkere/tjukkere materiale som i praksis kommer til å utgjøre det vi tradisjonelt kaller permene.
Svært likt ei bok med koptisk hefting, men hvor det er mulig å få til et mer moderne utseende.

Som en variant har jeg prøvd metoden med hell på tekstblokker som IKKE er sydd, men hefta sammen med f.eks. vifteliming.

Dette er et eksempel på dette:

Typisk er at SBB har ingen fals i ryggen. Heller ingen formering – dvs at kanten på permene går jamnt med tekstblokka.

Når boka åpnes viker ryggen ut langs en fals som går omtrent i linje med overtrekket. En «svakhet» med normal SBB er at kanten på den aller innerste delen av permen ikke har noe overtrekk. Dette kan imidlertid utnyttes fordelaktig – i dette tilfellet er det lagt inn avstivningkartong som er rød.

Boka åpner lett nesten flatt. Dette kommer av at heftinga i ryggen mangler støtte i form av band eller snorer. I denne bokas tilfeller – som er viftelimt – setter det krav til at vifteliminga er utført skikkelig – helst dobbel vifteliming. Forsterkninga i ryggen er her «bare» en middels tykk remse av japanpapir.

Utvikinga i ryggen er veldig forskjellig fra f.eks. en løsbindsinnbinding med hylse.
Det er utgitt en del barnebøker med stive kartongsider som har samme type konstruksjon. Konstruksjonen kan også gjøres usymmetrisk.

Boka får et enkelt og stilig utseende – mer moderne i formen enn bøker med ryggfals.

 

 

 

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, utgivelser, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Nordic Bookbinding 2018

Boka som skal delta på Nordic Bookbinding 2018 ble fullført og sendt i slutten av mai.

Den første ideen om hva jeg skulle lage dukka opp under en fergetur til Mausundvær sommeren  2015. Det endte opp med en rask skisse i ei notatbok for videre oppfølging.

Deretter kom den første prototypen i konkret utførelse og riktig størrelse.

Innholdet i boka skulle følge denne ideen:

Bidrag til innholdet i boka har nærmest vært et familieprosjekt (!):

 • Anne-Mari Osmoen Haagensen:  Foto
 • Erik Haagensen: Foto, tekster, ide og innbinding
 • Gry Marte Osmoen Haagensen: Foto, tekster
 • Ida Rønningen: Foto
 • Skule Haagensen: Korrektur og endringsforslag

Utstillingen åpner i Nasjonalbiblioteket i Helsinki, Finland, 1. mars 2018
og vil deretter turnere i alle de nordiske landene.

================================================

Og slik ble utstillingsobjektet:

PS
Spesielt interesserte i bokbinding kan se en lengre beskrivelse av prosjektet her:

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Kurs i Leksand 2017

Noen få ganger har jeg forsøkt meg på bladgull – men uten spesielt godt resultat.

Jeg har stort sett bare benytta meg av varmfoliepreg med «gull» for å sette tekst o.l. på permer og rygger – og i tillegg til blindpreg sjølsagt.

Nå skulle jeg lære meg momentene med å legge på bladgull!!

Foto: Anne-Mari O. Haagensen

Første dagen gikk med til tørr-trening på «jukse-bokrygg» med filet og stempelsverte.

 

Resultatet var varierende – men det så verre ut enn det var pga av ujamn utflyting av stempelsverten.

Når papirryggen ble bytta ut med skinnrygg ble det liksom mer «virkelig» – og etterhvert fikk jeg brukbart til å lage linjer på frihand som var ganske «horisontale» og jamne.

Deretter pålegging av «grundering», tørk og pålegging av bladgull.

Men, akk!!
Det var ikke mye gull som ble sittende fast etter rensing av ryggen. Stor skuffelse!

Årsak?  Tja, litt usikkert, men tror ikke grunderinga var tilstrekkelig tørr før preging av gullet.

Derfor prøvde jeg en gang til med tørking over natta. Da ble det atskillig bedre, men jeg har nok mye trening igjen!

Nå må jeg satse på trening, forsøk, trening, forsøk…. hjemme.

 

 

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | 1 kommentar

Bokreparasjon

Noen ganger er leggene i bøker i så dårlig stand at at det ikke er mulig å sy om igjen i falsene – eller det blir det tidkrevende og derfor for kostbart for kunden å reparere.
Det er ulike og mindre kostnadsdrivende metoder for å få arkene samla likevel, men denne gangen prøvde jeg noe som jeg aldri har gjort tidligere.

Luntehefting – eller «Whip stitching» på engelsk.
Det var likevel mer arbeidskrevende enn jeg hadde tenkt. Men «etter sigende» skal det bli en veldig solid innbinding.

Først må alle arkene deles opp i passende «bunker» – hver «bunke» blir da tilsvarende ett legg. Så skal det lages en rekke hull i kanten av hvert legg – ca 3 mm fra ryggkanten og med ca 15 – 20 mm mellom hullene.

Heftinga skal utføres på en spesiell måte.

Det gir i alle fall et «pent» mønster – synd ingen kommer til å se dette etter at boka har fått perm!

Det var tungt å få gjennom nåla – så det ble sårt for fingrene. Måtte ha på en provisorisk beskyttelse.

Til tross for «luntebindinga» går det an å få runda ryggen litt.

Bedre resultat enn forventa med luntebinding! Indre marg ikke så mye påvirka og helt grei å bla i.

Boka ligger slett ikke så verst åpen.

Stive permer med klistermarmorert papir og burgunder buckram.

 

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, reparasjoner, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Helskinn gjestebok

Dette er ei relativt tjukk gjestebok. Derfor er den hefta på 3 band som skal sikre god forankring i permene. Sjølve tekstblokka kommer til å få ei vekt på 1,5 kg !!

Linband og lintråd har sjølsagt en viss tjukkelse og hever seg derfor litt fra ryggen på tekstblokka. Det må derfor fôres mellom for å få en jamnt, glatt rygg – uten noen «kuler».

I tillegg til heftebandene er det også sydd inn lerretsforsterkning som skal forsterke hengslinga mot permene.

I mellomtida gjøres permen klar. I en løsbindsinnbinding utføres boka i 2 atskilte deler: Tekstblokka og perm.  Permen er som en slag ytterkledning som skal beskytte tekstblokka, samtidig som den skal virke presentabel.

I dette tilfellet består permen av papp-plater (vanlig) som trekkes med skinn. Det er behov for erfaring og tradisjonell framgangsmåte for at permen skal passe utapå tekstblokk. Vanligvis gjøres dette slik at tekstblokka måles når den er ferdig – og til disse målene legges det til og trekkes fra erfaringsmessige antall millimeter – litt avhengig av konstruksjonen som benyttes.

Ved å bruke maler utforma som distansestykker letter det arbeidet med å plassere papp-platene på skinnet. Disse limes på med hveteklister (!).

Permen er stort sett ferdig når skinnet er klistret på og «slått inn» rundt kanten på papp-platene. Dersom det skal utføres dekorasjoner eller tekst utetapå permen gjøres dette nå.

Etter litt tørking og pressing er det nå klart til montering av tekstblokka inn i permen.
Denne produksjonmetoden kalles «løsbindsinnbinding» – fordi tekstblokka og permene lages hver for seg, altså løsrevet fra hverandre.

Første delen av monteringa inn i permen kalles «innhengning». Ryggene på tekstblokka og permen limes til hverandre. Etter at dette er tørt kommer neste trinn. Da limes framre og bakre lerret og hefteband mot permpappene og det hele dekkes med første og siste ark i tekstblokka – den såkalte forsatsen. Det siste trinnet kalles «anpapping»

Når det hele er pressa sammen slik at luftbobler og skrukker ikke oppstår – er boka egentlig ferdig. Men den må ikke åpnes før den er helt tørr og har oppnådd full styrke. Vanligvis blir den åpna og inspisert etter 24 timer – eller etter «over natta» som vi sier.

Her er den sett fra litt andre perspektiver:

 

 

 

Skrevet i hytte- og gjestebøker, notatbøker og dagbøker, prosjekter / jobbeskrivelser, Solgt | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

«Øvre Rendalen»

Dette er ei litt nyere bok i fra serien «Rendalen». De tidligere var skrevet av Jakob Breda Bull og var noen praktverk. Denne er fra 1983 og ikke fullt så kvalitetsmessig godt utført som de andre. Kanskje derfor at den har revna så fort ! ?

Ryggen var limt med et moderne smeltelim – litt vanskelig å få fjerna, men det lar seg gjøre.
Gammelt overtrekksmateriale blir fjerna ca 15 mm inn på permene og nytt materiale montert kant-i-kant. Ettersom originalt og nytt trekk har omtrent samme tjukkelse blir dette et greit resultat.

Det dekorerte ryggstykket er tatt vare på, renska for gammel kartong, forsterka ved å laminere på tynt kraftpapir og deretter montert på det nye ryggstykket.

Noe av «gullet» er dessverre flasset av under rengjøringsprosessen – så det er altså en litt redusert original som sitter på ryggen nå.

 

Skrevet i reparasjoner | Legg igjen en kommentar

EDDA KVÆDE

Tejp er noe dritt!
Særlig når limet blir gammelt, gult og seigt – og er neste umulig å fjerne.

På denne boka var det brukt atskillig med tejp for å holde permer og rygg sammen – men det hjalp egentlig ikke.

Tålmodighet, pirk, kniv og hårføner måtte til for å fjerne tejpen uten å ødelegge det «gull»-trykket på kartongomslaget.

Artig bok med en gammel nynorskvariant.

Fin ble den og som kvartbind med stive, papirtrukne permer og brun sjirting i ryggen.
En kopi av originalomslaget er montert nedsenka i den nye permen.

Omslagene er montert inn som flygeblader foran og bak.

Så da er det vel bare å avslutte med noen innledende visdomsord på vers i fra Håvamål:

 

Skrevet i reparasjoner | Legg igjen en kommentar

Svart, enkel gjestebok

Gjestebok for et gammelt hus på et lite fiskevær.

Svart og blå, tjære og hav.

Skrevet i hytte- og gjestebøker, notatbøker og dagbøker, Solgt | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

… mer marmorering.

I denne serien med enkle, rimelige, men likevel handlagde notatbøker, bruker jeg marmorert overtrekk i stor utstrekning.

Bøkene er relativt små (130 x 180mm), så i noen tilfeller kan jeg bruke deler av ark fra prøvemarmorering.

Her er forøvrig en oversikt over disse notatbøkene og andre bøker på lager.

 

Skrevet i for salg / på lager, notatbøker og dagbøker | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Bøker til salgs…

Normalt har jeg ikke mange bøker på lager ettersom jeg stort sett lager etter bestilling.
Likevel har jeg noen få på lager.

Jeg har ingen ambisjoner om å lage noen stor nettbutikk, men fom april 2017 har jeg laget en svært enkel oversikt over hva som er tilgjengelig for umiddelbar levering.

Oversikten er lagt inn i hovedmenyen slik at oversikten kommer fram med et enkelt klikk.

 

Skrevet i diverse, for salg / på lager | Legg igjen en kommentar

Enkle notatbøker

Jeg prøver meg på en serie notatbøker som er like i størrelse og sidetall, men har litt ulikt utseende.

Felles for alle er at prisen er satt til kr 220 inkl mva, men porto kommer i tillegg.
Disse bøkene kan bestilles direkte fra meg – eller de finnes også i utsalget til BIFROST

Se også HER for bøker til salgs.

Under vises en video med utdrag fra produksjonsprosessen:

 

Skrevet i for salg / på lager, notatbøker og dagbøker, prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Vegetabilsk og animalsk

I denne reparasjonen ble det brukt utelukkende ikke-syntetiske heftemidler.

Hveteklister har jeg brukt over lang tid – men hareskinn-lim mer sjelden.

I denne boka er det ikke brukt noe annet enn disse 2 heftemidlene.

 

Skrevet i reparasjoner, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

… og da er det lukket.

Når det gjelder interesse for bokbinding tror jeg at en må stille med beskjedne krav 🙂

Året besøkstall ble 2 !!

 

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Da er det åpent….

 

Åpent verksted i dag og i mårra.
Program

 

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Foredrag på Rørosmartnan 2017

Foredrag om bokbinding er jo ikke akkurat noe de fleste bare sitter og venter på – for så å storme avgårde når det en sjelden gang i blant skjer.
Trudde det skulle komme en 7 – 9 personer, men så kom det ca 20 !!  Kjempefornøyd.

Bokas historie generelt, lokal bokbinderhistorie, framtid – andre informasjonsbærere, fagsituasjonen i dag. Tradisjonelle/moderne bøker, spesielle materialvalg.


Bildet på lerretet i bakgrunnen viser ei bok med overtrekk av vevd, naturfarga ull fra rasen «Gammalnorsk spælsau»..

 

Også 10 elever fra bokbinderlinja ved Leksand Folkhögskola – med fagansvarlig Leif Haldorf – hadde en «småverksted» i 5 hele dager i samme lokalene. De viste fram hefteteknikk, forgylling og marmorering.

  

De var ikke like fornøyd som meg. Dessverre fikk de langt fra det antall besøkende som håpet, og det skyldes nok at de var nokså bortgjemt dypt nede i «Smelthytta» og at det var generelt inngangspenger for å komme inn i Smelthytta.

 

Men flere enn meg satte pris på besøket og verkstedet fra Leksand Folkhögskola – se bare her! :

 

I uke 2017W10 blir det åpent verksted hjemme i Oslia – dette er en av aktivitetene spredt rundt i hele Os kommune i Vintervukku 2017  (Sjekk her)

 

 

 

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Marmoreringskveld

Når en først skal begynne å «grise til» med marmorering, så bør en gjøre en ferdige ark.
Neste uke er det åpent verksted og jeg må ha noen eksempler på marmorert papir og noen halvfabrikata som besøkende (om det kommer noen) får prøve seg på å lage et lite hefte eller ei bok.

Marmoreringsgrunnen er basert på rent vatn og lambda-karragenan. Det er en ca 1% volumoppløsning.
Men karragenanpulveret har vannskrekk!!  Dvs at det er til dels hydrofobt og vanskelig å blande ut i vann. Det må både hurtigmikser og tålmodighet til.

Etter grundig blanding må oppløsninga stå i minst 24 timer før bruk – helst 48.

Jeg har prøvde mange ulike fortykningsmidler – men det ser foreløpig ut til at karragenan er best og gir mest sikkert resultat.

Det vises godt i videoen at den lilla fargen som er påført først har begynt å krakkelere. Det er en uønska reaksjon, men det skjer fra tid til annen med noen farger.

Jeg har ganske liten verkstedplass – og når det skal henge ark til tørk så blir det lett kaotisk. Dessuten tar det lang tid før arkene tørker – vanligvis 1 – 3 timer.

Når de er tørr blir de ofte svært skrukkete.

De kan legges i press – men det er egentlig mer rasjonelt å stryke dem med et vanlig strykejern. Det har også en annen fordel for noen av fargene blir da også herda slik at de tåler fukt mye bedre.

Så haugen over blir da redusert til dette:

Det ble ca 20 ark lørdagskvelden – og jeg klarte sjølsagt å gjøre en utilgivelig bommert med fiberretningen og mønsterretning på ca halvparten. Fy, fy !!

Her er mesteparten av utvalget:

Jeg eksperimenterer alltid når jeg holder på med marmorering – det betyr som oftest at noe må kastes, men innimellom får jeg overraskende og spennende resultater:

 

 

Skrevet i marmorering, Verksted og materialer | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Notatbok – 130 x 180 mm

Best nr 1023

 • Notatbok i størrelse ca 130 x 180 mm (sidestørrelse).
 • 144 ulinjerte sider i 90 gr kvalitetspapir
 • kr 220 / stk inkl. mva  + porto.

Skrevet i diverse | Legg igjen en kommentar

Åpent verksted – «Vintervukku 2017»

 

Jeg holder åpent verksted under Vintervukku 2017:

>> Onsdag 8. mars kl 12 – 15

>> Torsdag 9. mars kl 12 – 15


Verkstedet er i Oslia 17, ca 3 km vest for Os sentrum. Du kan å finne fram ved å følge kjørerute/kart HER eller klikke på kartet nederst.

Jeg kommer til å drive med vanlige aktiviteter. Det kan være reparasjon eller innbinding av bøker i ulike faser, marmorering av papir. Dessuten skal jeg forsøke å svare på spørsmål og gjøre demonstrasjoner i den grad det er mulig – og vise fram nytt og gammelt verktøy, samt fortell litt om materialer og teknikker som nyttes.

Jeg tar gjerne imot bestillinger på nye bøker og reparasjoner av gamle.

Foto: Helene, 2MK – Tiller vgs

Verkstedet er lite – bare 26 kv.m. totalt – og omtrent halvparten av gulvplassen er okkupert av hyller, bord, maskiner o.l.

Det er derfor begrensa besøkskapasitet  – men noen skal jeg vel klare å «presse inn».

finn fram

Oversikt og generelt program finner du her

 

 

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Gjestebok til vingård

352 sider med Scandia 2000 elfenbensfarget papir i størrelse 217 x 272 mm.
Helskinns perm i rødbrunt Harmatan Gambetta kalveskinn. Ryggen forsynt med 4 opphøyde, falske bind.

Ei flott bok.

Under sying av tekstblokk. Forsatsene er omfalsa og forsterka med lerret.

Dvs at de er laget slik og at heftinga går gjennom både legget og forsats med lerret:

Tekstblokka er forsynt med kapitelband laget i tynt, rødt geitskinn – samt leseband.

Så ferdig innhengt ser hodet på boka slik ut:

Forgylt preg på framperm hører med.

 

 

Skrevet i hytte- og gjestebøker, prosjekter / jobbeskrivelser | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Dekorasjon med hveteklister

Denne teknikken – og varianter av den – ble mye brukt tidligere. Både på overtrekk og for å lage farget forsatspapir.

Denne boka trengte sårt til en ny perm:

En typisk og alvorlig vannskade som hadde fått hele bakre perm til å gå i oppløsning og med kraftig vekst av mugg og jordslag. Alt av lim var tydelig vaska ut for permpappen var vare som en løs klut.
Merkelig nok var skinnet relativt intakt, sjøl om det var misfarga en del.

Papir med slikt mønster er naturligvis ikke å få kjøpt – så da må jeg lage en etterlikning.

Det er ikke så lett å få en tro kopi av samme farge og mønster som det originale, men hovedsaken for mange er at boka beholder det opprinnelige «preget».

I dette tilfellet gikk det rimelig bra.

Skrevet i reparasjoner, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

www.bokbinding.no har flytta !

 

www.bokbinding.no har flytta f.o.m i dag !!

… men det er ikke noe som evnt. besøkende vil merke.

 

Nettadressen er den samme (www.bokbinding.no), men sjølve vevshotellet er flytta fra USA til Norge.
Jeg liker det egentlig best slik 🙂

 

Flytteprosessen for WordPress-installasjoner kan by på en del finurlige problemstillinger – ikke noe som jeg ville kaste meg uti uten videre, men takket være assistanse fra

 

WordPress Migration Service

 

har det gått som «fot i hose» så har jeg bare lent meg tilbake og slappa av.

Alt er som før, alt virker som før – også funksjoner som ikke synes for den normale besøker.

Veldig fornøyd !

Skrevet i diverse | Legg igjen en kommentar

Maler fra 3D-print

Flere av kursdeltakerne fra Raulandsakademiet har prøvd stålmaler i praktisk bruk ei stund nå.
Etter innspill fra Karoline og Ted kasta jeg meg på en konstruksjon av små distansemaler som kunne utføres i 3D-print.

 

Produsenten (i.materialise.com) hadde en del krav til utforming av modellen – så den første jeg lasta opp til bestilling ble «refusert» etter et par dager fordi den ikke holdt kravene på noen punkter. Det er jo også betryggende at de har en såpass grundig kontroll.
Men etter en grundig kontroll av egen tegning kom jeg fram til en modell som ble godkjent.

 

Under er en video som viser hvordan jeg har tenkt distansestykkene brukt i forhold til å lage steg på en bokperm.
Forsøket er ingen virkelig bok under produksjon, men inneholder elementer som er aktuelle – sjøl om de er i små størrelser.
Distansen som brukes i steget er 7 mm.

 

 

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Jul og jubileum !

Av ulike grunner nummererer jeg bøker. Uansett om det er en reparasjon eller det er nye bøker.

Rekna med at jeg skulle passere nr 1000 straks innpå 2017, men fikk inn mange reparasjoner i desember – så «jubileet» ble like før jul !


JUL !

 

Bok nr 999 og 1000 ble «Tynset – Gard og ætt» – Bind 1 og 2, fra 1972-73.

Bok nr 1000 mangla en del sider i slutten av boka – det er gjerne register og innholdsfortegnelse som blir meget flittig brukt i denne typen bøker. Derfor var mange slitt hinsides reparasjonmuligeter og en god del hadde ramla ut og var gått tapt.

Nye ark må på plass – og det er vanskelig å få tak i samme farge som det originale papiret. Til tross for at nytt innsatt papir er gultonet – så er det tydelig forskjell.
Men – reparasjon er reparasjon!

Skrevet i reparasjoner | Legg igjen en kommentar

Instruksjon

Jeg har nettopp hatt 2 runder med 2 ulike elever med privatinstruksjon i bokbinding.
Bruker omtrent samme «pensum» som ved kursing på Raulandsakademeiet, men ettersom det dreier som en dag eller to blir det litt mindre omfattende.

På den andre siden blir det mye mer målretta pga personlig instruksjon hele veien.

 

Målsetting: Lage en løsbindsinnbinding i halvbind. Format A5 og 192 sider.

 

Alle foto: Diis Irene Bøhn

 

Her alle arkene falsa og det som skal bli hodet i tekstblokka markert:

privatundervisning_01

Blokka heftes med lintråd på bomullsband:

privatundervisning_02

Tekstblokka ferdig hefta:

privatundervisning_03

Etter at svelling i ryggen er blitt banka ned er det liming av ryggen:

privatundervisning_04

Etter at ryggen er blitt noenlunde tørr rundes den og påmonteres heftegas:

privatundervisning_05

Ingen renskjæring av tekstblokk. Det krever spesialutstyr som de fleste hobbybokbindere ikke har tilgjengelig.
Men dersom jobben til nå har vært nøyaktig utført blir som regel tekstblokka akseptable uten renskjæring.

Ut i fra tekstblokkas mål og ønska formering kappes passende bokpapp for fram- og bakperm, samt løsrygg:

privatundervisning_06

Overtrekksmateriale for ryggstykke og hjørner kappes til:

privatundervisning_07

… og etter sammenstilling av permdeler renskjæres innslaget på siste overtrekksdelene:

privatundervisning_08

Tekstblokka som har fått montert hylse i ryggen henges nå inn i permen og forsatsene anpappes:

privatundervisning_09

Etter anpapping må boka inn i hardt press i ca 1 minutt.

privatundervisning_10

En siste sjekk på at perm og tekstblokk ser ok ut:

privatundervisning_11

… før det hele legges i lett press noen timer.
Helst bør det ligge «over natta», men eleven vil jo gjerne ha det med seg hjem. – så vi pakker stramt og pent inn mellom noen stive bølgepappbiter – og det får eleven sørge for presset «over natta» hjemme.

privatundervisning_12

Flaskegrønn buckram og mørk rød Geltex med linstruktur. Leseband i mørk grønn også.

 

 

 

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Notatbok/journal for tøft bruk

Denne notatboka er forholdsvis tjukk. Den inneholder 352 sider med 100gr papir.
Ettersom den skal tåle langvarig og litt tøff bruk må noe styrken legges inn i konstruksjonen fra starten.

Tekstblokka rundes godt og det bankes ut falser. Forsatsene gjøres dobbelt og omfalsa – noe som synes på bildet ved skulderne – inneklemt i tekstblokka mellom de 2 ytterste leggene både foran og bak.

Ved å sy gjennom de ytre leggene og samtidig da også gjennom falsen på forsatspapiret lages et sterkere feste mellom tekstblokk og perm.

980_14

For å beskytte fronten på tekstblokka skal det være en omslagsklaff på permen. Denne skal også inneholde magneter som holder klaffen på plass når boka er lukket.
Hull stanses ut i permpappen og magnetes limes inn og dekkes på ene siden av permovertrekket og andre siden av speilmaterialet innvendig.

980_11  980_02

Permovertrekket dekker magnetene på den ene sida.

Når en bare har en glatt perm er det enkelt å prege firmalogo og personnavn på utsida av permen. Firmalogo er etsa ut i magnesium på 7 mm tjukk klisje. Navnet settes med løse typer.

980_01 980_04

Det neste trinnet er å monteres speil.

Både permovertrekket og speilene er i buckram – men med 2 ulike farger. Under vises ferdig perm med lommer for visittkort, løse ark og en pennholder. Sjølve tekstblokka skal «henges inn» og «anpappes» der hvor det nå bare vises grå permpapp.

980_05

Tekstblokka henges inn med hylse og anpapping av en liten del av forsatsen. På den bakre speilet er det lomme for løse ark og en pennholder som blir liggende inne under klaffen når boka er lukket.

980_07

På framre speil er det 3 lommer for visittkort.

980_08

Boka har ingen ordinære sider med kalenderdager, bare 5mm rutenett på hver side. Men bakerst eren fyldig årsoversikt på 6 følgende år.

980_09

Klaffen er forsynt med ei hempe som er nagla fast til permen. Magnetene er forholdsvis kraftige, så en må ha godt tak for å åpne boka.

980_06

 

Skrevet i journaler og kalendre, notatbøker og dagbøker, prosjekter / jobbeskrivelser | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Kalenderbok for 2017

Jeg har et enkelt tekst-/databasebehandlingsprogram som gjør det greit å skyte ut boksider til mer eller mindre vilkårlige kalendre. I denne boka er 1 uke delt over 2 sideoppslag – dvs 4 sider.

I tillegg er det satt inn bakerst i boka årsoversikter for 2016 til 2021. Ganske «romslig», altså.

981_01

Boka har mjuke permer trukket med svart buckram – noe som gjør den utrolig slitesterk. Ikke noe problem for røff bruk i 1 år.

Uka begynner med ei halv side for «ukenotat». Evnt. merkedager eller helligdager og flaggdager er merka av med tekst.

981_02

… og som sagt årsoversikter med 1 år pr. side bakerst i boka med motstående blank side for egne notater.

981_03

Med 100 x 140 mm får den fint plass i ei lomme.

 

Skrevet i journaler og kalendre, notatbøker og dagbøker | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Marmorering til nye høgder….

 

Noen tar dette med marmorering til uante høgder.
Jeg skjønner jeg henger litt etter når jeg ser slikt som dette:

 

 

Skrevet i marmorering | Merket med | Legg igjen en kommentar

Runde hjørner

Noen bøker får det lille ekstra om hjørnene er avrunda.

Normalt ble dette gjort for å forhindre at det ble «brett» eller «eselører» på bøker som var mye brukt. Typiske eksempler på dette var salmebøker, små bibler etc som det ble bladd mye i. Dette gjelder fortsatt, men i tillegg er det i dag også vanlig på små og middels store notatbøker av ulike slag – sjøl om slitasjen ikke er like stor.

Under:
Ingen formering, direkte kutta og med runde hjørner.

Dette er en «stabel» med notatbøker som har fått avrunda hjørner.

Og her er «stansekniven» som utfører avrundinga.

 

Skrevet i notatbøker og dagbøker, Verksted og materialer | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

På vei mot notatbøker…

 

Et mer eller mindre tilfeldig knippe av bilder og videoer.

Dette er ikke en klassisk oppbygging av bok slik jeg vanligvis lager.
Heller et moderne, enkelt utseende.
Den har noen detaljer fra ei klassisk bok: Hefta med tråd, påsatt heftegas og hylse.

Innhengning blir litt annerledes enn med stive permer:

 

 

 

Etter tørking påføres varmpreg på framperm. Preget utføres som blindpreg, dvs uten metall eller farge i trykket.

 

 

 

Det blir også en annet type «anpapping» ettersom det ikke finnes noen papp!

 

 

 

Siden det ikke skal bli noen formering kuttes både perm og tekstblokk i en og samme operasjon.

 

 

 

Her er ferdig notatbok, både før og etter renskjæring og montering av strikk:

 

30 notatbøker lagt til press «over-natta».
Hver notatbok har 200 linjerte og serienummererte sider (for kundens KS-hensyn) og helsides årsoversikter 2016 – 2021 bakerst i boka.

notatboker

 

 

Skrevet i journaler og kalendre, notatbøker og dagbøker, prosjekter / jobbeskrivelser | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Rødt geitskinn

De fleste er enige om at bøker med skinnpermer er fine å se på, gode å ta og føle på, lukter godt – og er relativt slitesterke.
Det er imidlertid mange faktorer som gjør at bøker i skinn blir liggende i en høy prisklasse sett i forhold til andre materialer.

Under vises et rødt geitskinn som er ferdig tilskjært og skjerfa og som er smurt an med hveteklister.

932_01

Kantene på skinnet «skjerfes», dvs at de skråskjæres for å få en kantovergang med tjukkelse tilnærmet lik null.

932_02

Kjøttsida på skinnet blir mer eller mindre metta med hveteklister. Dette gjør skinnet mjukt og føyelig, og gir godt grunnlag for feste mot permpappen og ryggen på tekstblokka – evnt. løsryggen.

932_03

Når hveteklisteret har tørka opp en del smøres permpappen an med festelim. I dette tilfellet en blanding av 50/50 med pva og hveteklister.

932_04

For lettere å plassere permpapp og løsrygg i riktig avstand og vinkel i forhold til hverandre bruker jeg en sjølkonstruert mal i rustfritt stål.

932_05

Det samme gjelder for tilskjæring av innslag for hjørner.

932_06

Ferdig limt og innslått perm ser slik ut.

Derom perm eller rygg skal forsynes med noe preg er dette stadiet hvor dette er greit å utføre – mens permen er flat!

932_07

I mellomtida er tekstblokka gjort ferdig.

932_08

En kan si at detter er tidspunktet hvor tekstblokk og perm møtes for sammensetting.

932_09

932_10

932_11

Teksblokka skal nå «henges inn» i permen.

932_13

Og etter «anpapping» – dvs klebing av forsatsene på innsida av permene – og flere timers tørking er boka ferdig.

932_14

Forsatsarket er med på å skape festet mellom tekstblokkaog permen og som fungerer som hengsling ved åpning av boka.

932_15

Kapitelbandet er i dette tilfellet egentlig bare kostmetisk, mens lesebandet er en praktisk sak.

932_16

Skrevet i notatbøker og dagbøker, prosjekter / jobbeskrivelser | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Yapp-bind

Et meget velbrukt, men likevel pent eksemplar av et såkalt Yapp-bind.

William Yapp var en bokselger i London rundt midten av 1800-tallet – og som fant ut at denne utførelsen av permen var godt egnet for såkalte «lomme-bibler». Utførelsen er slik at det er mjuke permer (nesten alltid i skinn) som har stor formering – dvs at de «henger» godt utenfor kantene på tekstblokka – gjerne 10 – 15 mm. På den måter sørger de for ekstra beskyttelse av de tynne arkene i boka når boka puttes i lommer, vesker el.l.
Seinere varianter av Yapp-bind ble også forsynt med glidelås rundt 3 kanter på boka.

Denne boka er fra 1930, noe som synes godt – men den har likevel tatt sin slitasje med verdighet!

 

Dessverre var det er feilkonstruksjon i innhengning av boka slik at all belastning fra tekstblokka hvilte på en et tynt forsatslerret.

Da måtte det gå slik:

931_01

Jeg endra innhengningskonstruksjonen slik at tekstblokka nå henger på permene via ny heftegas og hylse i kraftpapir. Hengslinga dekkes av ny innsatt lerretsremse for å dekke «gamle sår».

931_04

Har ikke gjort noe spesielt med skinnovertrekket – nettopp for å behold det gamle uttrykket i boka. Flikka noen små sår i ryggskinnet med Klugel G oppløst i isopropanol.

931_03

Skrevet i reparasjoner | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Kryss-struktur – eller Cross Structure Binding (CSB)

Måtte prøve meg på dette.
Etter sigende en forholdsvis ny innbindingsmetode som har tatt utgangspunkt i longstich-metoden, men skal ha noen fordeler.

Det er ikk e vanskelig å se at longstitch er en solid «grunnstein» her.
Jeg hefter med voksa bomullstråd med 2 ulike grønnfarger.

930_00

men så kommer vi til dette med «cross»:

930_05

2 løse permhalvdeler er skjært ut slik at de kan «flettes» inn i hverandre for å utgjøre både fram- og bakperm (eller omslag er kanskje den rette betegnelsen).

930_06

Det ser jo ikke så verst ut 🙂

930_03

Jeg ser helt klart 1 fordel i forhold til tradisjonell longstitch, og det er at en nesten ikke behøver å hensyn til tykkelsen på tekstblokka når permen utformes – bare hefte på legg for legg til boka har fått nødvendig antall sider.
Men jeg er litt usikker på andre fordeler i forhold til longstitch . . .

930_04

Det er mulig det er noe jeg ikke har skjønt ennå, men jeg kan ikke gi meg med dette ene forsøket.

 

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Bokbinderkurs på Raulandsakademiet…Forholdsvis pent, ryddig og opplasta med "kurs for kurs".
Forholdsvis pent, ryddig og opplasta med «kurs for kurs».

Akademiet i sikte
Akademiet i sikte

Rauland_2016_23

Kurslokalet/verkstedet var lyst og pent, men litt for trangt.

 Elevarbeider


Tommy Rognerud:

Elevarbeid av Tommy Rognerud. Kreativ forsats laget av marmorert papir. Fransk hefting synlig ved delvis åpen rygg.

Tradisjonelt løsbind, men med en 1/4 kreativ forsats laget av marmorert papir. Fransk hefting synlig ved delvis åpen rygg.

 

Bokbindingskurs

Longstitch på lerret-trukket omslag med innfelt del av originalt kartongomslag fra forlagsutgave. Farga heftetråd i lin.

 

Bokbindingskurs

Longstitch av egne hefter. Egen ide med permovertrekk.

 

Bokbindingskurs

Tradisjonelt løsbindinnbinding. Halvbind med burgunder granitol og svart lerret.

 


Rita Aase Austvoll:

Elevarbeid av Rita Aase Austvoll. Koptisk hefting og overtrekk laget med MC-marmorering.

Koptisk hefting og permer med overtrekk av egenprodusert marmorering med akrylfarger på MC-grunn.

 

Bokbindingskurs
Reparasjon av bok utført som løsbindsinnbinding. Ny halvbind perm med buckram og overtrekk av gammelt kart-trykk.

 

Bokbindingskurs
Rep. av gammel instruksjonsbok. Nytt ryggstykke i svart buckram og nye 1 1/4 forsatser.

 

rita 1
Tradisjonelt løsbind.  Halvbind perm med egenmarmorerte papirovertrekk, akrylfarger og hveteklister.

 


Hilde Olstad:

Bokbindingskurs

Bok med flat rygg. Halvbind med egenproduserte marmorerte overtrekk – akrylfarger på MC-grunn og svart buckram.

 

Bokbindingskurs

Tradisjonell løsbindsinnbinding. Halvbind med delvis åpen rygg for eksponering av franskhefting. Egenmarmorerte overtrekk utført med akrylfarger og hveteklister.

 


Liz Maine:

Reparasjon av pocketbok utført som kvartbind. Viftelimt tekstblokk innhengt i perm med flat rygg. Svart Buckram og lukket mosegrønn sjirting.

 

Tradisjonelt løsbind med burgunder granitol i rygg og hjørner. Handmarmorert papir med akrylfarger å MC-grunn.

 

Reparasjon av ødelagt salmebok. Tradisjonelt løsbind. Helt ny perm i helbind. Mørk rød Canapetta sjirting. 2 leseband.

 


Ødelagt kartonginnbundet fagbok. Nytt løsbind – helbind i grønn sjirting. Originale omslag montert inn som flygeblad.


Hanne Frey Husø:

Tradisjonelt løsbind, med rød Arbetex i rygg og hjørner. Overtrekk fra egen papirproduksjon og med egen marmorering (akrylfarger og MC-grunn).

 

Spesial 2-trinns longstitch med farga lintråd. Omslag av buckram.

 

Egetprodusert, handlaget papir. Marmorert med akrylfarger på MC-grunn.

 


Heidi Uleberg:

Tradisjonelt løsbind. Kvartbind i svart og lilla buckram med ekstra bredt ryggstykke.

 


Ingunn Hagen:

Rauland_2016_24

Tradisjonelt løsbind, med gul Rexine i rygg og hjørner. Egenlagd klistermarmorering med akrylfarger på overtrekk i 100gr Conqueror Laid.

 

Bokbindingskurs

Tradisjonelt løsbind. Helbind med lilla buckram. Delvis åpen rygg som viser fransk hefting.

 

Raulandsakademiet juli 2016

Koptisk innbinding på permer med egenmarmorert papir – akrylfarger på MC-grunn

Bokbindingskurs

Reparasjon av gammel bok. Innsatt nytt ryggstykke i svart buckram. Original ryggdekor rensa og montert utenpå ny permrygg.

 


Hjemreise! Litt mer uryddig denne gangen :-)

Hjemreise! Litt mer uryddig nå : – )

 

Skrevet i diverse, marmorering, notatbøker og dagbøker, prosjekter / jobbeskrivelser, reparasjoner | Legg igjen en kommentar

Belgisk hefting

Ettersom det ble en del venting på tørking av de ulike trinnene i framstillinga av en protokoll (i Leksand) var det fint å få en innføring i noe nytt.

For meg var Belgisk binding noe nytt. Jeg hadde sett noe om det på nettet, men det fanga ingen interesse den gangen.

Men nå måtte jeg prøve !

Permen består av 3 flate, løse deler: Framperm, bakperm og ryggstykke. Alle med samme tykkelse. De overtrekkes på «vanlig» måte.

belgisk_01

Permene hulles for å træ støttetråden, og det træs på en slik måte at ryggstykket blir sittende mellom permene med en liten klaring.

Legge hulles samsvarende og heftes ett og ett på støttetråden.

Mitt ankepunkt er at det ikke ser så veldig pent ut innvendig på permen – men det er mulig å senke tråden litt ned i permpappen og montere speilene etterpå.

 

belgisk_04

Utvendig ser det rimelig dekorativt ut – og her kan en også spille litt på ulike farger.

belgisk_03

Boka åpner lett og blir enklet liggende flat på oppslagene. Det ser bra ut.

belgisk_02

Men jeg ser ikke helt den store fordelen i forhold til f.eks. koptisk hefting.
Jeg er litt skeptisk, konstruksjonen med hefting virker litt spinkel, men i artikler jeg har søkt opp på nettet hevdes det at belgisk hefting er en bra heftemetode.


Her en en instruksjonsfilm som viser framgangsmåten.

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Leksand folkhögskola (Kurs)

Leksand folkhögskola har fått i stand utrulig mange og varierte kurs relatert til bokbinding de siste åra.

Litt mer om Leksand FHSK og Leksandsområdet nedert i artiklen.


«Avancerad bokbindning» på 5 dager skulle ta fram en protokoll etter standardkonstruksjon. Slike bøker lages praktisk talt ikke lenge, men i en periode ble nesten alle offentlige bøker for nedtegnelser og arkivering laget på denne måten.

Hele prinsippet er å lage ei bok som er svært solid og som samtidig lar seg lett slå opp – og som ligger flatt!
En kompleks og snedig konstruksjon – og som i dag vil bli altfor kostbar til praktiske formål. Og derfor brukes i dag andre metoder / media.

Men det konstruksjonen har fortsatt interesse generelt ang. bokbindingsteknikker og det er mye å lære her – sjøl om jeg tviler på at jeg kommer til å lage mange protokoller.

Prosesstrinnene i protokollframstillinga: (Klikk på bildene gir full oppløsning)

Det spesielle «kneppet» i boka vises i denne videoen:

 


Leksand FHSK

ligger særs idyllisk til helt sør ved Siljan, ved utløpet av Österdalälven.

Gamle hus preger området, men undervisnings- og servicelokalene er moderne og praktiske.

Leksand FSHK_07

Leksand FSHK_06

Leksand FSHK_05

Leksand FSHK_04


Moderne musikk basert på folketoner fra Leksand- og Siljanområdet:

 

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Kalenderbok fra 1903

Tydeligvis mye brukt – så den har klart alderen godt. Ikke noe spesielt solid konstruksjon, men papiret er av bra kvalitet.

928_01

Når den åpnes åpenbarer det seg litt elendighet:

928_02

… og ennå mer etterhvert!

928_03

Det er bare en ting å gjøre og det er å hefte om hele tekstblokka.
Men først må gammel maskeringstejp (desperat reparasjonsforsøk) fjernes og rifter og slitte falser leggene repareres. I slike tilfeller som dette bruker også jeg tejp – men en atskillig mer holdbar type spesielt beregna for rep av bøker.

928_04

Da er det bare å begynne å hefte. Jeg holder meg til originalmetoden og da er det greit å spenne opp lintråder i en heftelade.

928_05

Vevknuten (flaggstikk, «weavers knot») er en fantastisk knute. Den er så grei å lage og sitter akkurat der du vil ha den – og den sitter godt. Så godt at jeg ofte klipper av trådendene kortere enn 1 mm!
Derfor skjøter jeg ofte – det er så mye greiere å arbeide med en relativt kort tråd.

Her er mesteparten av leggene hefta:

928_07

… og dette er det siste.

928_08

Tekstblokk og perm er nå ferdig reparert og boka klar for innhegning. Her er delene sammen med skrapet som ble fjerna fra originalen!

928_09

I dette tilfellet løfter jeg ikke opp permspeilene for å få lerretshengslinga under. Sett i forhold til resten av tekstblokka var kvaliteten på forsatspapir utrolig dårlig. Forsøk på å løsne dette fra permen ville bare bydd på problemer og sanns. stygt resultat.

928_11

Permhjørnene var veldig stuka og delaminert, overtrekk mangla litt også. Jeg fylte og stiva opp hjørnene med hareskinnslim (første gang jeg prøver det på hjørner – og det virka bra.) og trekker over små hjørner i rød sjirting. Samme matr. som i bokryggen.

928_10

Så får kunden bedømme.

Skrevet i reparasjoner, Verksted og materialer | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Skadd drage til spjelking

Det er i grunnen artig når unger oppdager at dragen som knakk halen under en litt mislykka landing, faktisk kan få akuttbehandling på et bokbinderverksted.
Her fantes det både hjelpemidler og spjelkemateriell – og med litt hjelp av dragen i lufta igjen.

Nesten bedre enn før !

Dragen får god omsorg og litt kjærlig stryk på halen under oppvåkningen i operasjonssalen:

dragerep

 

Skrevet i reparasjoner, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Arkivering

Flere institusjoner er gjennom lov pålagt ulike typer arkivering. En lovforskrift fra 1999 angir minimumskrav i de tilfellene arkivmaterialet skal bindes inn til bøker. Noen velger å å gå utover minimumskravet for å få noe mer «bokliknende» over arkiveringsobjektene.

Dette er en liten «bunke» med bøker til Norsk Kulturminnefond på Røros.

895-899_03

Det som er litt spesielt med denne typen innbindinger er at utgangsmaterien er løse A4-ark – vanligvis i kopipapirkvalitet. Ettersom disse ikke uten videre kan falses og heftes ved hjelp av sying blir de såkalt «vifte»- eller «vrikke»-liming. I praksis betyr dette at bokblokka støtes opp i den ene langsidene av arkene, hvor det blir påført litt etter en viss metode. Teksblokka blir veldig lik ei notatblokk hvor arkene kan rives av, men pga limemetoden sitter arkene mye bedre fast i dette tilfellet.

Hele boka utføres som en løsperm, dvs at permen lages for seg og den og bokblokka monteres sammen til slutt (innhengning).

Ryggen forsynes med en etikett som viser innholdet – og i dette tilfellet også et pent logo i farger. Etiketten må sitte godt og ikke løsne i hjørnene – som etiketter pleier å gjøre.

Jeg har derfor valgt en metode som «forsegler» hele etiketten med PU-lakk og som også dekker kantene og litt av permmateralet.

895-899_02

Permmaterialet er svart buckram. Et enkelt og pent materiale med stor slitestyrke.

895-899_04

Skrevet i diverse | Legg igjen en kommentar

Drømmenes hus

Kvadratiske bøker er det ikke mange som spør etter.

Men noen er litt modigere enn andre. Skjønt kvadratiske bøker burde forekomme oftere etter min smak.
Det har ikke bare med utseende å gjøre, men de er også litt lettere å gjøre oppslag i i.o.m. at ryggen er kort i forhold til arkproposjonene.

(Alle bilder er klikkbare for større versjon)

Her er tekstblokka ferdig hefta og det er nesten en skam at denne flotte syinga skal gjemmes bort for aldri mer å synes.

921_02_1

Det er ei relativt tjukk tekstblokk:

921_06

Her er skinnet «smurt an» med hveteklister. Skinnet monteres på permen mens det ennå er litt fuktig. Da er det lettere å forme det.

921_01

En bok av dette «kaliber» gjør seg ennå bedre med litt «stæsj» – i dette tilfellet er det montert 4 opphøgde falske bond i ryggen.

921_03

Det er også litt stas med trykk på tittelbladet. Det gjør boka enda mer personlig.

921_05

Fargevalget på kapiteband og leseband kan gjøre diskret.

921_04

… og til slutt preget på frampermen som virker som «toppen av kransekaka».

921_02

Lykke til – med ei bok som varer i minst 4 generasjoner !

 

Skrevet i hytte- og gjestebøker, Solgt | 1 kommentar

Blå hyttebok

Dette var det første boka jeg prøvde i ei ny (ny for meg) horisontalpresse jeg kjøpte brukt for ca 1 mnd. siden. Den er av stål og er ganske tung, noe som gjorde det lettere å banke ut falser (sannsynligvis på grunn av store «motholdet»/treghetsmomentet)

918_01_1

Tjukk bok, men ikke større enn ca 160 x 250 mm, og som er hefta på 2 bomullsband for å øke slitestyrken.

918_07

Alt er holdt i blått.

918_06
Det behøver ikke være skinn for å bli ei solid og presentabel hyttebok.
Denne er utført med mellomblå buckram.

918_04_1

… og denne gangen gjorde jeg en liten «øvelse» med å prege inn med ekte bladgull.
Det er noe jeg bare har prøvd sporadisk tidligere.

918_05

 

 

Skrevet i hytte- og gjestebøker, Solgt | Legg igjen en kommentar

Gull-medalje !! – Europeandesign.org

Dette er resultatet av et prosjektsamarbeid med Håvard Gjelseth og Crispin Glover Records. (se tidligere innlegg)

Fryktelig artig å ha fått anledning til å være med å bidra i et slikt prosjekt – ikke minst etter at det også gikk helt til topps !!
En stor takk til resten av «gjengen» .

(Design: Håvard Gjelseth. Typografi: Rob Mientjes. Foto: Ella W. Gjelseth. Bokbinding: Erik Haagensen.
Dokumentasjonfoto: Kim Ramberghaug og Jessica Törnquist.)

Klikk på bildet under for å komme til Europeandesign.org / EDAwards.

header


Klikk på miniatyrbilder for større bilder
3U7A1810 3U7A1746 3U7A1700 3U7A1685 3U7A1662 3U7A1651 3U7A1627 9K4A6708 9K4A6638 3U7A1950 3U7A1861 3U7A1827 3U7A1822covers_

Skrevet i prosjekter / jobbeskrivelser, utgivelser | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

ENDELIG – kurs i bokbinding !!

Nå har du sjansen !!

erik_hDet er kanskje å stikke hodet litt mye fram når jeg sjøl skal være kursholder, men dette er en god mulighet for dem som gjerne vil ha litt starthjelp i faget.
Vi kommer til å gjennomgå noen ulike innbindingsteknikker og det blir god anledning til å prøve på egenhand. Ikke minst blir det gitt tips og veiledning om hva slags materialer du kan bruke og hvor du kan få kjøpt dette.

 

Dessuten har du ei hel uke på vakre Rauland – bli inspirert gjennom å treffe mange andre som er interessert i tradisjonelle handverk.

 

Om du vil se mer om bokbinderkurset kan du klikke HER.

Du kan også laste ned komplett kurskatalog i pdf-format.

Siste frist for påmelding er 30.mai 2016 !!

 

Klikk på bildet under og se hele sesongens kursutvalget hos Raulandsakademiet.

rauland_bilde

 

 

Skrevet i diverse, prosjekter / jobbeskrivelser, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Bønnebok

Denne vakre lille boka var falt helt fra hverandre og krevde omfattende reparasjoner, både innvendig og i ryggen. Permene som har et flott «Spanish Wave»-mønster er det ikke gjort noe med.

922_02_1

922_01_1

 

Skrevet i diverse | Legg igjen en kommentar

Skjæring av toppsnitt

Dette så såpass snedig ut at jeg måtte bare ta opp en video:

Skrevet i diverse | Legg igjen en kommentar

Enkel, svart notatbok i skinn

 

Enklere enn dette blir det ikke! Likevel blir det et stilrent og tillitsfullt resultat.

915_02

Forsatspapiret er kjøpt hos Norway Designs – det finnes i noen fargevarianter og egner seg godt som forsatspapir.

915_03

Papiret i tekstblokka er det vanlige Scandia 2000, gultonet – i 100 gr utgave. Et veldig anvendelig og pent papir.

915_01

Permovertrekket er et engelsk geitskinn med tykkelse på mer enn 1 mm – dvs forholdsvis tykt. Veldig pen overflate – som gir boka et godt utseende til tross for enkelheten.

 

 

Skrevet i notatbøker og dagbøker, Solgt | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Spælsau-ull !!

Vev fra spælsau-ull har noe grunnleggende vakkert over seg. Det er ikke brukt farging av noe slag – ulla på denne gammelnorske rasen har en rekke ulike farger fra grått – brunt og til svart.
Ulla blir sortert og brukt som innslag i en vevd duk. Primært tenkt bruksområde er stoff til klær og møbler.

Lurte fælt på om dette materialet egna seg som permtrekk på bøker.
Og svaret er: «Tja….» .
Det var ikke rett fram – men det hadde jeg heller ikke tenkt. Med litt endring av noen parametre skal det kunne gå relativt greit.

Det er imidlertid ikke noe å si på resultatet !

Jeg valgte mønster fra en rull som hadde overgang fra ett mønster til et annet helt bevisst for å utnytte denne forskjellen.
903_01

Litt problemer med å få linjene i mønsteret parallelle med bok-kantene, men det ble akseptabelt.

903_04

Lagde en solid bok på rundt A4-størrelse og med 256 sider av 115 gram Lessebo gultonet papir.
Hefta på 3 linband for å gjøre den ekstra solid.

Forsatspapir i brunt og med tydelige fibre passer godt til ulla.

903_08

Leseband i brunt og likeens brunt innslag i kapitelbandet

903_06

Detaljer som viser dette spesielle overtrekket litt bedre:

903_05

903_07

FAKTA

Tekstblokkstørrelse: 222 x 294 x 19 mm.
Antall sider: 256.
Papir: Lessebo Ivory 115 gr/m2.
Dobble, omfalsa forsatsark i brunt origamipapir.
Utv. dimensjon: 235 x 305 x 25 mm.
Overtrekk: Vev av spælsau-ull. Naturfarger.
Heftet med lintråd på 3 linband.

[SOLGT].

 

 

Skrevet i hytte- og gjestebøker, notatbøker og dagbøker, Solgt | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Relieff

For ei tid tilbake lagde jeg ei bok med innlagt relieff på permene.
Tenke å gjenta dette på en litt annen måte.

Vegetabilsk garva geitskinnet fra Harmatan er veldig godt å jobbe med. Rikelig fukta med hveteklister lar det seg forme veldig lett –

902_01

Relieffet og de opphøyde bandene i ryggen henger i sammen på en måte. Det gir en artig effekt.

 

902_02

18 legg med 115 gr papir gir ei litt kraftig, tjukk bok.
Forsatser og leseband i lilla.

902_03

Kapitelbandet innholder også lilla.

902_04

FAKTA

Tekstblokkstørrelse: 200 x 208 x 23 mm.
Antall sider: 288.
Papir: Scandia 2000, gultonet, 115 gr/m2.
Doble, omfalsa forsatsark i brunt origamipapir.
Utv. dimensjon (ca): 215 x 215 x 30 mm.
Overtrekk: Vegetabilsk garva geitskinn (Harmatan Fine Leather, Chocolate).
Heftet med lintråd.
4 falske band i ryggen og relieff på framperm.

TIL SALGS:
NOK 1800 inkl. MVA, ekskl. frakt

Ring eller send e-post:  944 30 332 / post[krølla]bokbinding.no

Skrevet i diverse, hytte- og gjestebøker, notatbøker og dagbøker | Merket med , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Til rep.

Jeg holdt åpent verksted 2 dager under Vintervukku 2016:


Nå er det unnagjort.

Det var tilsammen 11 personer innom i løpet av 2 dager og de la igjen en stabel med bøker til reparasjon.

stabel

Jeg overdriver vel neppe når jeg sier at bokbinding ikke er blant de største «publikumssportene» !
🙂

Har ikke ført noen nøye statistikk – dessuten var det et par år jeg ikke «deltok», men jeg trur likevel at besøksantallet i år er blant de høyeste jeg har hatt. Så det går da fremover.

Skrevet i diverse, reparasjoner, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Gammel kokebok

Den så forholdsvis sliten ut denne boka:

894_03

Foto: Kunde

894_02

Foto: Kunde


Foto: Kunde

Men etter å ha plukka ut alle stiftene var likevel ikke leggene så verst. Se også her for denne heftemetoden

894_12

894_10

894_11

Det er ikke ofte det skjer på disse breddegrader, men under litt fuktige og varme forhold er det flere enn oss som liker bøker.
Mange ark var gjennomhulla av et eller annet lite utøy – jeg vet ikke sikkert hvilket.
Men spesielt interesserte kan ta en kikk på disse lenkene:

894_09

894_08

Noen steder var hele legg perforert tvers gjennom:

894_07

Etter en beskjeden flikking med litt «Docutape» ble blokka hefta sammen igjen. Denne gangen med lintråd – den ruster ikke så mye 🙂

894_13

Valgte å ta kopi av de originale permene og sette disse inn som et slags friblad i forsatsene. Bare for referanse til den opprinnelige boka.

894_19

Ellers ble resten av boka utført med stive permer i brunt geitskinn.

894_20

894_18

Opphøyde band i ryggen pynter litt ekstra opp.

894_16

 

 

 

 

 

 

Skrevet i reparasjoner, Verksted og materialer | 2 kommentarer

Gjestebok i blått

Fra A til Å uten videre beskrivelse:

 

FAKTA

Tekstblokkstørrelse: 210 x 297 x 14 mm.
Antall sider: 192.
Papir: Scandia 2000, gultonet, 115 gr/m2.
Doble, omfalsa forsatsark i lys blått origamipapir.
Utv. dimensjon (ca): 215 x 215 x 30 mm.
Overtrekk: Mørk blått geitskinn og handmarmorert papir.
Heftet med lintråd på 5 snorer.
5 ekte band i ryggen.

SOLGT

 

 

Skrevet i for salg / på lager, hytte- og gjestebøker, marmorering, Verksted og materialer | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Longstitch-variant

Ble inspirert av boka «Books Without Past or Glue»( 2005, Keith A. Smith) og prøvde meg på en variant med omslag av lerret i lin. (samme omslag som i denne notatboka)

892-01

Satte på forsatser av rødfarget origamipapir og lagde en slisse i permen slikt at forsatspapiret synes.

892-02

Samme papir som i forsatsen brukte jeg også for å kle linlerretet innvendig.

892-05

Det er funksjonsmessig ikke nødvendig med noe mer hefting enn det som gjøres mot permomslaget, men for å få noe mer dekorasjon av ryggen hefta jeg med vanlig fransk hefteteknikk også i permslissen.

892-04

Litt usikker på om utseende ble bra på sluttresultatet.

 

892-07

 

Fakta:

Sidestørrelse: 145 x 205 x 15 mm.
Antall sider: 176.
Papir: Conqueror Stone Marque 100 gr/m2.
Forsatser i rødaktig origamipapir.
Utv. dimensjon: 150 x 205 x 20/15 mm.
Overtrekk: Halvstivt linlerret laminert på rødaktig origamipapir.
Heftet med bomullband i 2 grønnfarger.

SOLGT

Skrevet i notatbøker og dagbøker | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Flere «kuer»

Røroskua «Snøvit» er så stort at det rekker til mer en 15 bøker om jeg ikke tar helt feil.
Denne uka ble det ei bok til.

Klippinga av pelsen er litt ujamn så jeg må «trimme» det litt først.891-01

Et veldig passende papir for ei longstitch-bok er Conqueror Stone Marque. Det er passende stivt på grunn av høy «bulk» og strukturen i overflatene minner om handlaget papir.

891-02

I dette tilfelle valgte jeg å sy med blåfarget tråd.

891-03

Litt ekstra «barbering» rundt hefteslissene så heftetråden kommer best mulig fram.891-05

I dette skinnstykket var det mest hvit pels, men jeg måtte sørge for at det som var av svart mønster kom på framsida.

891-04

Skrevet i notatbøker og dagbøker | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Åpent verksted – Vintervukku 2016

Jeg holder åpent verksted under Vintervukku 2016:

 • Fredag 11. mars kl 12 – 15
 • Lørdag 12. mars kl 12 – 15


Verkstedet er ca 3 km utafor Os sentrum og for å finne fram kan du følge kjørerute/kart HER eller klikke på kartet under.

Jeg kommer til å drive med vanlige aktiviteter. Det kan være reparasjon eller innbinding av bøker i ulike faser, marmorering av papir. Dessuten skal jeg forsøke å svare på spørsmål og gjøre demonstrasjoner i den grad det er mulig – og vise fram nytt og gammelt verktøy, samt fortell litt om materialer og teknikker som nyttes.bokbla

 

Jeg tar gjerne imot bestillinger på nye bøker og reparasjoner av gamle.

 

 

Verkstedet er lite – bare 26 kv.m. totalt – og sikkert mer enn halvparten av gulvplassen er okkupert av hyller, bord, maskiner o.l.

Det er derfor begrensa besøkskapasitet  – men noen skal jeg vel klare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finn fram

 

Program – Vintervukku 2016

Skrevet i diverse, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Godt fornøyd !

Denne boka ble jeg veldig fornøyd med.
Et vakkert, klassisk utseende og utførelse som gir holdbarhet i flere generasjoner.
Kan brukes som gjestebok, hyttebok, dagbok o.l.

Til salgs (se nederst).

Halvbind i geitskinn og handmarmoret papir

Gultonet Lessebo 115 gram

Kapitelband i gult og lilla

 

Falske opphøgde band i ryggen.

 

Leseband – naturligvis.

 

Detalj fra marmoreringa. Spanish Wave med årer av gull.

Detalj fra marmoreringa. Spanish Wave med årer av gull.

 

Nytt pressebrett for forming av falser

 

 

Fakta:

Sidestørrelse: 180 x 260 x 24 mm.
Antall sider: 320.
Papir: Lesseb Ivory 115 gr/m2.
Forsatser i lys brun  Geltex, 115 gr.
Utv. dimensjon: 190 x 267 x 30 mm.
Overtrekk: Mørk brunt geitskinn (Harmatan Fine Leather) og handmarmorert papir.
4 opphøyde, falske bind i ryggen.
Kapitelband: Maskinsydd gult og lilla.
Leseband: Lys grått.
Hefta med lintråd og alle festemidler av vannbasert og miljøvennlig type.

Pris: NOK 2250 inkl. MVA (Fraktfritt tilsendt i Norge)

Ring eller send e-post:  944 30 332 / post[krølla]bokbinding.no

Skrevet i for salg / på lager, hytte- og gjestebøker, marmorering, notatbøker og dagbøker, Verksted og materialer | Merket med , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Reisebeskrivelse

Dansk reisebeskrivelse fra 1942 i forlagsutgave – «Fra Hedehusene til Jotunheim, Lis Andersen» – montert inn i stive permer.

890_01

Overtrekk i svart Arbetex og med tittelpreg på permen.

890_02

Begge originale kartongomslag beholdt og montertinn foran og bak i tekstblokka.

890_03

890_04

Skrevet i reparasjoner | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Årbok fra DNT 1949

Gammel årbok i «forlagsutgave». Dvs uspretta sider og omslag i tynn kartong.

889_01

Uten omhefting montert inn i stive permer med helbind, rød Arbetex.

Begge originale omslagssider beholdt og montert først, hhv sist, i tekstblokka.

889_02

For holdbarhet er det også montert heftegas, hylse og nye forsatsark.

889_03

Utførelsen er tradisjonell løsinnbinding.

889_04

Foliepreg på ryggen.

Skrevet i reparasjoner | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Hyttebok i svart helbind

Hyttebok i str. 180 x 260 mm, gultonet Scandia 2000 115 gr., 240 sider.

888_00

Overtrekk i svart Rexine og med foliepreg på framperm.

888_01

Forsatser i mokkafarget Efalin.

888_02

Pålimte kapitelband og leseband i lys grått.

888_03

Skrevet i hytte- og gjestebøker, notatbøker og dagbøker | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

28 bøker med fellestrekk

Samme innhold, størrelse etc for tekstblokka.
Permer og annet eksteriør er ulikt.

Klikk på bilder for større utgave.

Skrevet i diverse | Legg igjen en kommentar

28 varianter

Vanligvis tar jeg ikke på meg å lage noe større serier av bøker.
Men i dette tilfellet fikk jeg stort spillerom når det gjaldt utforming av utseende – dvs permtype i ulike varianter og farger, men med noen definerte fellestrekk.

Det gjør det mer spennende !

Hele serien var på 28 bøker – 5 ble levert tidligere og dette er de 23 siste.
864-886_03

864-886_02

Individuelle bilder av alle 28 variantene finnes her.

Skrevet i Solgt, utgivelser | Merket med , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Nytt verktøy

Det behøver ikke være dårlig fordi om det er laget av simpel bølgepapp.
Denne «vogga» for å lage hull til hefting har fulgt med trofast gjennom ca 600 bøker – det blir sannsynligvis mellom 30 og 50 000 hull!

verksted_05

Men nå er den vraka til fordel for en annen – og litt større – for å kunne ta opptil 350 mm rygghøgder.

verksted_06

Den nye er laget etter samme prinsipp og med samme vinkler (som har fungert veldig greit for meg).

Den nye vogga er laget i glatt, finpussa bjørkefinér.

verksted_02

Samme prinsipp som tidligere.

verksted_03

Den er nå prøvekjørt på ca 30 legg – og funger helt topp!

verksted_04

 

 

Skrevet i Verksted og materialer | Merket med , | Legg igjen en kommentar

5 flotte halvbind

På grunnlag av prøvebok har jeg bestilling på en litt større serie med samme innhold.
Ulike permtyper og en viss frihet i valg av materialer gjør denne bestillinga ekstra spennende.

Her er de 5 første bøkene – alle disse er i halvbind og med handmarmorerte permovertrekk.852-856_06

Opphøyde bind i ryggen og tittelfelt gir et spesielt preg på dem.

852-856_02

852_01

854_01

855_01

856_01

853_01

852-856_03

Skrevet i utgivelser | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Hyttebok i flott skinn

Tekstblokka i denne hytteboka er ørlite større enn enn vanlig A4.

I tillegg har den en ryggforing som gjør det mulig å sette inn bilder, notater, utklipp etc uten at boka begynner å sprike.
En såkalt «albumkonstruksjon».

839_01 839_02

Permene er trukket med et nydelig engelsk geitskinn i en slags «mursteinsfarge.
(Og som vanlig kommer ikke fargene til sin rett på bildene).

839_03 839_04

Boka er helt uten noe «ekstra pynt», og et diskret blindpreg på frampermen gjør hele boka perfekt !

16

Skrevet i hytte- og gjestebøker, notatbøker og dagbøker | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Prøvebok

Det er ikke så ofte, men noen ganger er det noen som gjerne vi utgi ei bok i små serier.

Dette er prøveboka for en serie på ca 25 bøker av litt ulikt utseende.

849_02

Permovertrekket er handmarmorert papir.

849_04

Ryggen er forsynt med et tradisjonelt tittelfelt.

849_05_pub

 

 

Skrevet i utgivelser | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Generell notatbok.

Tekstblokk i størrelse 180 x 210 x 22 mm.

304 eggeskallhvite sider av papiret Conqueror Stonemarque – et såkalt «hamret» papir. Og med vannmerke – naturligvis!

848_100

Stive permer trukket med flott mørkt, brunt skinn og med 4 opphøyde band i ryggen.

848_101

Kapitelband i tynt, rødt skinn.

848_102

Forsatser i brun, tekstilstrukturert Geltex.

848_103

Leseband i mørk rødfarge.
Egner seg som gjestebok, hyttebok, dagbok – alt opptil brukeren.

848_104

Værsågod – sett i gang å skriv på disse behagelige arkene !

Boka er naturligvis laget etter tradisjonelle metoder, handhefta med lintråd (åpner lett), lim og heftemidler er miljøvennlige og vannbasert.

[Solgt]

Skrevet i hytte- og gjestebøker, notatbøker og dagbøker | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Gjestebok i svart buckram

Bok i «portrettformat» med preget «Gjestebok» på frampermen.

846_100

Sidestørrelsen er 210mm bred og 149 mm høy. Tykkelsen på hele tekstblokka er 25 mm.

Antall sider er 336 – elfenbensfarga, glatt 115 gr papir (Lessebo Ivory).

846_101

Permen er trukket med svart «Classic» buckram og preget er også svart.

846_102

Røde kapitelband i samme materiale som trekket på permen.

846_103

Lesebandet er «gullaktig» og forsatsene dyp røde.

Boka er naturligvis laget etter tradisjonelle metoder, handhefta med lintråd (åpner lett), lim og heftemidler er miljøvennlige og vannbasert.

 

 

 

 

 

Skrevet i hytte- og gjestebøker | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Opptil flere dag- og notatbøker

Noen klarer seg ikke bare med én bok.

Kanskje det har noe med julegaver å gjøre ?

840-845_01 840-845_02

Alle bøkene i samme størrelse , sideantall og kvalitet på tekstblokka. Da får jeg høve til å «rasjonalisere» produksjon av tekstblokka til en viss grad.

Tekstblokka er 209 x 209 mm i 115 gram Lessebo Ivory. 352 sider som gir en netto tjukkelse på 26 mm. Det er ei forholdsvis tjukk bok – og med perm og det hele kommer hver bok til å veier litt over 1 kg.

Men permovertrekket og delvis permtypen er litt ulik fra bok til bok.

Noen i geitskinn:

841_pub 842_pub

En av dem også med mjuke permer i bøffelskinn:

840_pub

… og andre i buckram:

843_pub 844_pub845_pub

 

Og som sagt blir de ganske tjukke med sine 352 sider!

841_02

 

Skrevet i notatbøker og dagbøker | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Boka med lang tittel

«Norges bebyggelse: Sørlige seksjon – Herredsbindet Aust-Agder, østre del».

Ei bok på ca 1000 sider og med blått, helbind skinn.

Som de fleste andre store bøker er det tyngden som er bokas verste fiende og manga av disse revner i hengslinga eller i ryggen. Så også denne.

836-02

Men med litt kjærlig pleie og flikking på de mest slitte delene,
«spleising» der ryggen var delt i to, samt erstatning av noen sider som var hinsides reparasjon….

836-04

…ja – så ble den ganske bra igjen.

Gamle – og litt dårlig utførte – reparasjoner ble omgjort og noen tjukke lag med lim fjerna.

836-03

Ny hengsling med bokbinderlerret og nye ensfarga speil på innsida av permene.

836-05

Så blir den så «godt som ny».

836-01

Skrevet i reparasjoner | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Åpent pressemuseum – igjen…

Det er alltid interessant å se hva de holder på med på pressemuseet «Fjell-Ljom».

Her skrives teksten. En kan faktisk si at dette er en «tekstbehandlingsmaskin».

WP_20151002_007

Etterhvert som teksten skrives på tastaturet faller det ned støpeformer for hver enkelt bokstav eller tegn.
Disse samles i ei rekke som utgjør én linje som støpes i ett.
For skriving til en spalte blir linjebredda blokkjustert vha små kiler.

WP_20151002_008

Det er alltid en del justeringer for å få riktig skriftbilde. Bredde på spalte etc.
Alt gjøres ved å skifte ut mekaniske deler.

WP_20151002_005

Alle linjene samles og rigges til i det som skal utgjøre hele avissida. Overskrifter lages for seg.

WP_20151002_002

Bilder lages ved en egen prosess som består av etsing slik at et rasterbilde framkommer.
Her er det gjort klar en «sats» for trykking etter gamle-måten.

WP_20151002_001

Ting sjekkes grundig før det går til sjølve trykkeprosessen.

WP_20151002_004

I denne Ludlow-maskinen støpes linjer spesielt for overskrifter.

pressemuseum_03

Slike linjer kan jeg bruke for preging på bøker, og jeg har vært så heldig å fått utført slike tjenester her.

pressemuseum_09

De støpte linjene kan brukes til preging både med folie og som blindpreg.
Resultatet er det ingen ting å si på.

ajpadd_52

For spesielt interesserte viser denne videoen hele støpeprosessen for en Ludlow typesetter:
(Dessverre bare med engelsk teksting)

Skrevet i diverse, Verksted og materialer | Legg igjen en kommentar

Den «store» limtesten

Det er noen overtrekksmaterialer som jeg vil betegne som problematiske når det gjelder vedheft ved liming. De fleste av disse kan forbedre vedheften vesentlig ved å matte ned overflaten på en eller annen måte – sandpapir og sliping f.eks.
Dessverre er dette både tidkrevende og ikke uten risiko.

Jeg har derfor gjennom siste året anskaffa noen ulike limtyper som kanskje kan ha tilfredsstillende vedheft. Først nå har jeg tatt meg sjøl i nakken og gjort en systematisk utprøving.

Mye brukte, men problematiske overtrekkstyper:

 • Plastbelagt papir (Ukjent type, men jeg har flere liknende typer liggende)
 • Rexine. (Plastbelagt duk. Her har jeg flere typer på lager)
 • Quinel soft (Et slags «skai»-materiale).
 • Skivertex (Lakkert/Plastbelagt papir)
 • Wintan (Laget på skinnbasis. Plastbelagt/lakkert)
 • Arbetex (Plastbelagt duk. Kunstskinn)
 • Granitol (Plastbelagt duk. Kunstskinn)
 • Buckram (Plastbelagt bomullsduk).
 • Sjirting (Åpen bomullsduk) [REFERANSE]

Sistnevnte – sjirting –  rekner jeg som uproblematisk, men er tatt med som referanse. Noen materialer er representert med ulike farger/varianter. Det er tilsammen 12 prøver.

Av limtyper har jeg brukt følgende:

 • Gluestar 4.70
 • Planatol K22
 • Planatol E40
 • Gluestar 4.50
 • Gluestar 6.90
 • Bindflex 1161
 • Mix (Gluestar 6.90 + Glutolin 50/50)  [REFERANSE]

Her er også sistnevnte tatt med som referanse. Jeg rekner med at denne miksen hefter dårlig til de fleste plastbelagte materialene.

Utførelse:

Lagde strimler på 25 mm bredde av alle utvalgte materialer og spente dette opp på et brett. De ble ikke behandla på noen spesiell måte, rensa, tørka e.l., men tatt rett fra rullen.

Som «motpart» lagde jeg papirstrimler med samme bredde. Valgte en relativ sterk, langfibret papirtype: Geltex 115 gr, glatt.

limtest_2015-01

En etter en en blir papirstrimlene merket og smurt an med limet som skal testes. Jeg bruker pensel for da får jeg relativt god kontroll med limmengden. Limet får «hvile» i ca 30 sekunder før det strykes på tvers av overtrekksstrimlene.
Dette gjøres med 2 ulike limtyper og deretter settes de i press med foring av skumgummi i ca 90 sekunder.

Så tas 2 nye strimler og limtyper osv.

limtest_2015-02

Når alle er ferdig legges hele brettet tilside med lett press – ca 4 kg.

Starttidspunkt og noen miljøvariable noteres: 17 grader C og 55% RH.  Dvs omtrentlig normalt arbeidsmiljø for meg.


48 timer seinere er det tid for utprøving av vedheften.

Det er fortsatt 17 grader C og 55% RH

Jeg hadde tenkt å teste ut 2 ulike saker:

 • Hvor lett det er å løsne papirkanten fra overtrekksmaterialet
 • Hvor godt sitter papiret ved avtrekk ca vinkelrett på overtrekket

Men jeg måtte gi opp å gjennomføre testen med papirkanten slik som opplegget var blitt. Ser ut som en slik test vil kreve en annen fysisk utforming av testen.

Testen er ikke særskilt gjenstand for kvantitativ måling, men bare en vurdering fra 1 til 5 – hvor
1 er «elendig» – materialene lar seg skille fra hverandre uten spesielle problemer. Alt limet blir sittende igjen på papiret.
5 er «kjempebra» – materialene lar seg ikke skille uten at de blir ødelagt.

Først en sjekk om alt ser greit ut – at ikke noe rett og slett har løsna i løpet av 48 timer på tørking og sammentrekking.
Men alle 84 punktene ser ut til å henge greit på.

limtest_2015-03

Resultatene etter testen ble slik:

limtest_2015-04

Og tallmessig slik:

limtest

Som forventa satt alle limtypene godt på den åpne sjirtingen. Ingen bombe.
Siden dette «bare» er en referanse inngår den ikke i beregninga av snittet.
Tilsvarende også for limtypen «Mix».

En liten overraskelse viste seg å være at Bindflex 1161 var det limet som generelt satt dårligst av alle! Tilogmed dårligere enn miksen av 50/50 Gluestar 6.90 og Glutolin.

Planatol K22 satt best av alle. Også ganske godt på Arbetex og Skivertex Samala hvor alle de andre limene satt dårlig.

Ser ut som jeg kan «rydde» litt i lim-utvalget mitt – sjøl om jeg må beholde noen limtyper av andre grunner enn «vedheft til problemmaterialer». Som f. eks.: Blokklimingsegenskaper og arkivbestandighet.

Dette gir meg en del nyttige retningslinjer og hjelp i forhold til valg og innkjøp av lim. Det er også åpenbart at det ikke blir helt slutt på sliping før liming – men nesten!

 

Skrevet i Verksted og materialer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Mer enn bare notater.

Enkelte tar bruken av notatbøker mot nye høyder!

Uten å overdrive vil jeg kalle dette intens brukte notatbøker 🙂
Innsetting av «gule lapper», utklipp fra aviser eller tidsskrifter, kvitteringer, billetter og sikkert mye annet.

Bildet er hentet fra nettstedet til Cecilie Bjørgås Jordheim (www.cbjordheim.com).

Slik bruk av ei notatbok gjør at den må lages slik at det er rom for dette.
I praksis blir det på samme måten som et fotoalbum:

830_04

I denne boka er det satt av «rom» for hvert 2. ark. Avhengig av behovet kan dette «rommet» gjøres større eller mindre – alt etter behovet.

830_02

Både permovertrekk og forsatsene er svarte. I tillegg er det gjort et preg på frampermen som OGSÅ er svart.

830_05

Og det er også 2 leseband – ett i svart og ett i grått.

830_06

Preget på frampermen er utført med en svart folie med glans.

830_03


Denne kunden har vært så grei at hun har sendt meg bilder av hvordan notatbøkene ser ut etter «intenst bruk» !
(Klikk på bilder for større utgave)

Under bildene er det lenker som viser bøkene når de var nye.

274_brukt3 274_brukt2 274_brukt4

Foto: Cecilie Bjørgås Jordheim (www.cbjordheim.com)

Slik av den ny

352_brukt2 352_brukt1 352_brukt4

Foto: Cecilie Bjørgås Jordheim (www.cbjordheim.com)

Slik var den ny

 

Skrevet i notatbøker og dagbøker, prosjekter / jobbeskrivelser | Merket med , | 1 kommentar

Snøhvit

Røroskua Snøhvit skal nok rekke til mange longstitch-bøker.
Antar at skinnet er på borti 2 kvadratmeter, så det skal nok bli en god del objekter.
Det er sjølsagt ikke alle deler av skinnet som egner like bra – og de «beste» bitene etter min mening er de som inneholder både svarte og hvite tegninger.

829_01

Denne boka er lagd som gave til en «jubilant».

829_02_pub

I ryggen har jeg denne gangen laget 8 spalter for hefting.

829_07

Tekstblokka er 115 gr Scandia 2000 – et eggskallhvitt, relativt glatt papir

829_04

Heftinga er gjort med voksa, rød bomullstråd. . .

829_05

. . . og boka «låses» med en tynn skinnreim av samme materiale som permen.

829_06

Snøhvit har gjort jobben sin denne gangen også !

829_03

Skrevet i notatbøker og dagbøker | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Gjestebok i helbind skinn

Denne gjesteboka må en rekne med at det blir mye brukt. Både av denne grunn og fordi den skal se flott ut er den gjort i helbind med rødbrunt geitskinn.

828_01

Det blir bestandig litt mer stil med opphøyde bind i ryggen.
Denne har fått 4 opphøyde, falske bind.

828_06

Arkene er hefta med lintråd på linband.
Omfalsa forsatser.

828_02

 

Rødt leseband

828_03

Kapitelband i geitskinn – også rødt.

828_04

828_05

 

Skrevet i hytte- og gjestebøker, Solgt | Legg igjen en kommentar

Prototyp til «CD/Vinyl»-utgivelse

827_01

Har fått en forespørsel om en prototyp på ei tynn bok som skal inngå i en utgivelse av en «limited edition» av en musikk-CD produsert av Crispin glover Records.

Et av kravene var at bokperm skal ha marmorert overtrekk med farger fra det Tanzanianske flagget.

827_08

Noe utfordring i tillegg var det at tekstblokka skal bestå av kun ett 16 siders legg. Dett setter litt spesielle krav til «innhengning» i permen.

827_02

 

 

Ei lomme for CD …

827_05

827_06

… og en enkel tittel-etikett.

827_09

 

 

827_03

827_04

Skrevet i diverse, prosjekter / jobbeskrivelser, utgivelser | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Longstitch ( igjen ! )

Det er artig å lage bøker etter longstitch-metoden !
Jeg syns både tar seg godt ut – og  med sitt spesielle utseende og «ta-på-følelse» skiller de seg absolutt ut fra «vanlige» bøker.

826_06

Denne er i størrelse 170 x 260 x 35/28 mm for tekstblokka.

Det blir jo så fint med heftinga i ryggen. Jeg har stort sett holdt meg til 6 spalter på denne måten.
Når det kommer bestillinger har jeg stort sett ikke tid til å prøve andre varianter – noe jeg sikkert burde gjøre!

826_02

Det blir i alle fall stadig noen nye «låse»-varianter:

826_05

Boka har noen mellombrune forsatser som passer til hele bokas uttrykk.

826_03

 

Og den er såpass tykk som ca 350 sider.

826_04

Skinnet er et kromgarva geitskinn i en slags «cognac-brun» farge. PÅ longstitch liker jeg best kromgarva skinn fordi det blir en del stivere enn det normale bokbinderskinnet som er vegetabilsk garva.

826_01

Tråden er en middels tykk bomullstråd som er innsatt med bivoks.

 

 

Skrevet i hytte- og gjestebøker, notatbøker og dagbøker | Merket med | Legg igjen en kommentar

Hyttebok i helskinn

Stor og tjukk hyttebok i solid utførelse.

825_06_pub

Sydd på 3 bomullsband med lintråd.
Over 500 sider med Conqueror Stone Marque 100gr.

825_02

Mjukt, sterkt og flott geitskinn fra Harmatan i burgunderrød farge.

825_01

Omfalsa forsatser i 115 gr Geltex

825_09

825_08_pub

 

Skrevet i journaler og kalendre, notatbøker og dagbøker | Merket med , , , , , , | 2 kommentarer

«Arbeidshest»

Gjennom samarbeid med kunden over flere år har de kommet fram til en boktype som passer dem veldig bra.
Noen har noe feltarbeid så boka må være solid «innpakka» i tillegg til praktisk i bruk.

824_01

I motsetning til hva mange velger eller ønsker, vil ikke denne kunden datomerka sider, men skriver sjøl dato fortløpende. Derfor er det praktisk at boka også inneholder årsoversikter. Det kan ta litt tid å skrive ut boka så årsoversiktene går 5 år fram i tid.

824_05

Mange av brukerne er ingeniørier så 5-mm ruter er «et must».

824_04

824_03

824_06

824_02

Skrevet i journaler og kalendre, notatbøker og dagbøker | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Prøveprosjekt i marmorering på papir

(Notat for egen del)

Jeg har strevd litt i det siste året med diverse tilfeldige marmoreringer – til tross for at det har gått glatt tidligere.

I det siste har jeg hatt et problem med at fargene «sprakk opp». Istedet for å bre seg ut på en jamn og glatt måte begynte de å få opprevne kanter og de oppførte seg mer som tynne isflak på vann. Dette gjaldt mer eller mindre for alle farger jeg prøvde, så jeg begynte å mistenke marmoreringsgrunnen. Derfor prøvde jeg flere ulike typer fortykningsmiddel – karrageenan, gum traganht, metylcellulose, tylose, og med ulike konsentrasjonsgrader. Jeg forsøkte også med rent vann uten at disse variasjonene hjalp noe spesielt.

Alle de ulike typer og fabrikater av farger jeg hadde brukt tidligere ble gjennomgått igjen, også med ulike konsentrasjoner av vann og oksegalle. Ettersom noen farger går greit på visse fortykningsmidler, men ikke på andre ble det ganske uoversiktlig i tillegg. Men poenget var at hovedresultatet var omtrent det samme – fargeutflytninga ble ikke tilfredsstillende.

Det er mange faktorer som kan påvirke prosessen.

Mange – og lange – søk på nettet og spørsmål i flere diskusjonsgrupper førte etterhvert fram til at mistanken ble retta mot en eller annen slags forurensning som påvirka overflatespenningene og forholdet mellom disse for type marmoreringsgrunn og type farge. Et par steder dukka det opp hint om at rester etter fargene kunne forårsake en eller annen slags forurensning via redskapene som ble brukt og som gav ugunstige forhold for den «ideelle» overflatespenninga som må være tilstede. Spesielt var det snakk om at akrylfarger kunne ødelegge for vannbaserte pigmentfarger – men også at akrylmediumet i én akrylfarge kunne ødelegge for en annen akrylfarge.

Det endte opp med at jeg tok for meg et middels stor kar som jeg vaska og skrubba grundig med sterke løsninger av kaustisk soda og deretter salmiakk. Samt at jeg fikk tak i vann fra en annen kilde enn hjemme. I tillegg kasta jeg alle plastbeholdere og -kanner som hadde vært brukt til å oppbevare marmoreringsgrunn. Fikk tak i noen «nye» 4-literskanner på bensinstasjonen (de var jo glad til at noen ble borte!) som det hadde vært spylevæske på. Rensa med salmiakkløsning og skylte grundig.
Henta vann fra en annen kilde enn hjemme og lagde også ny blanding med metylcellulose (kjøpt fra Tyrkia) som fortykningsmiddel. Holdt på en hel kveld og en formiddag med «storrengjøring»!

Det fungerte !!

Plutselig var jeg tilbake til de gode resultatene jeg hadde hatt tidligere.

Men jeg har vært litt overivrig og ikke systematisk nok. Jeg har nå innført 2 nye, ukjente faktorer: Vann fra ny kilde og rengjøring av redskaper.
Dermed vet jeg ikke om det var vannet eller rengjøringa som gjorde utslaget. Men ut fra tidligere erfaringer med vannkvalitet holder jeg en knapp på rengjøringa. Det burde være en enkel oppgave å få den saken kontrollert.


Kjørte et prøveprosjekt.

Oppgave: Lage marmorering med grunnlag i fargene til det tanzanianske flagget.

Flag of Tanzania

 

Brukte Lukas Cryl og måtte blande litt farge for å tilpasse fargetonene.

Resultat:

Grovt Chevron-mønster med stenk.

WP_20150711_003

Rent «Stenk»-mønster:

WP_20150711_001

Stenk-mønster m/ bølger:

WP_20150711_002

Video fra prøveprosjektet:

 

Skrevet i diverse | Legg igjen en kommentar

Tjukk longstitch

823_03

Ikke tvil om at hefting med longstitch gir ei bok utenom det vanlige.
Teknikken er svært gammel og har i ulike former vært brukt siden 1300-tallet
og hadde stor utbredelse i hele middelalderen. (Lenke)

Jeg bruker en variant hvor jeg starter med det som egentlig blir «permen».
Det er i praksis et litt tjukt skinn .

823_01

Det lages noen slisser som papirleggene skal heftes på.

823_02

Også heftes ett og ett legg inn ved å træ heftetråden etter en spesiell plan.
Heftetråden er et viktig dekorasjonselemenet – så den er ofte farga, eller det kan også brukes tråder i flere farger.
Slissene og hefteplanen kan varieres for å skape ulike dekorative effekter i ryggen.

823_05

I dette tilfelle krysser heftetråden fra siste legget det forrige legget. Men bare i mellom de 2 ytterste slissene.
Dette ble ei forholdsvis tjukk bok (ca 45 mm). 416 sider 100grm-2 Conqueror Stone Marque papir.

823_06

Jeg har valgt å sette inn en mer tradisjonell forsats for å beskytte tekstblokka litt bedre,
og for å gi noe fargeffekt.

823_07

Ei bok i longstitch-teknikk har som regel ingen problemer med å ligge flat når oppslått.

823_08

 

Ei fin og slitesterk bok:

823_04

Skrevet i notatbøker og dagbøker | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Spesiell notatbok

Jeg har laget en del veldig enkle notatbøker som jeg spøkefullt har kalt «aj-pædd’n min».

Det er forhåpentligvis ikke så vanskelig å skjønne hvorfor 🙂

Som et eksperiment har jeg denne gangen brukt noen litt utradisjonelle elementer og overflater.

ajpadd_50

Dette er ei notatbok jeg skal bruke sjøl – og jeg er fornøyd med resultatet.

Preget på «skinnbiten» er laget med verktøyet jeg beskrev i forrige innlegg.

ajpadd_54

Ellers er har boka bare blanke sider og årsoversikter fram til 2020 bakerst.

ajpadd_55

ajpadd_56

ajpadd_52

ajpadd_57

Jeg skal vurdere å lage slike for salg.

Skrevet i notatbøker og dagbøker | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Åpent pressemuseum

Et par ganger i året holder pressemuseet i de gamle «Fjell-Ljom»-lokalene på Røros åpent hus.

Norges eneste gjenværende avis som fortsatt kan trykkes med blysats fra settemaskiner sies det!

Jeg prøver å dra litt nytte av dette og fikk denne gangen produsert ei linje som jeg har til hensikt å bruke på noen små notatbøker jeg lager for artighets skyld.

Bjørn Eriksen er utdannet typograf og hadde eget trykkeri i Oslo som bl.a. satte opp børsnoteringene !

pressemuseum_01

I dette tilfelle lager han noe atskillig enklere for meg.

pressemuseum_02

Noen deler som bestemmer «stammen» i den ferdige linja må først skiftes.

pressemuseum_04

Støperamma som holder de utvalgte støpematrisene sammen.

pressemuseum_05

Dette lager da en «støpeformen» som ser slik ut fra innfyllingssida:

pressemuseum_06

Så presses det flytende metallet  inn i forma – det stivner ganske raskt –  og det tar bare noen sekunder før ferdig linje kommer ut.

pressemuseum_03

Dette er ferdig linje.

pressemuseum_07

Det virker som det er temmelig god presisjon i maskinen som er rundt 70 år gammel !

pressemuseum_09

pressemuseum_08

I neste innlegg vises resultatet som kan oppnås med dette verktøyet.

 

 

Skrevet i Verksted og materialer | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Ingen reparasjon, men…

Noen ganger er det ikke mulig å få til reparasjon – for ikke å snakke om restaurering – av bøker innafor det som en kunde er villig til å betale – eller som min kompetanse favner.

820_07   820_08

For likevel å ta vare på boka og å sørge for at den ikke blir ytterligere unødig slitt eller ødelagt , ja da kan det være en løsning å lage en beskyttelse.

I de fleste tilfeller blir det som regel en eske av ett eller annen slag.

For eksempel slik som denne:

820_03820_02

Esken er er laget etter mål slik at boka (eller gjenstanden) ikke «ligger og slenger» inni esken.

820_06

Den «fjerde» sida i esken er felt ned ved åpning slik at det er enkelt å legge boka inn og ta den ut.

820_04

Når esken lukkes kommer denne sida opp…

820_05

… og sørger for at esken blir mer eller mindre lys- og støvtett.

820_01

Skrevet i diverse | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

2000 sider om musikk

Denne boka var en del av innboet i mange hjem tidlig på 1950-tallet. Det var nok den gangen en imponerende bok med lakkerte trepermer og skinnrygg med opphøyde band og «gull»-preg.

Dette ryggskinnet hadde imidlertid ikke tålt tidens tann særskilt godt. Det har nok noe med garvingen å gjøre når skinnet mer eller mindre går i oppløsning og blir like sterkt (svakt) som vått trekkpapir.

Derfor måtte det et helt nytt ryggstykke i skinn til. Mesteparten av dekoren på den opprinnelig ryggen ble rensa, skjært ut og overført til ny rygg. Og sjølsagt ble det lagt inn opphøyde band som i originalen!

819_03

Jeg brukte samme teknikken som originalt for å feste tekstblokka til permene ved hjelp av heftegas og omfalsa lerret.

819_04

Framre perm hadde noen skader, så jeg gjorde et ombytte med den bakre – som var helt ok.

819_01

Det ble i grunnen ei grei bok:

819_02

 

Skrevet i reparasjoner | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Bedriftsbesøk / «verkstedglimt»

Det er heller sjelden jeg får besøk av andre bedrifter. Men 3. mars var en trivelig gjeng fra «Form til fjells» (Røros) innom – mest for å å se hva jeg egentlig drev med antar jeg.
De var flittige til å fotografere – så under er et knippe av «usensurerte» bilder som ble tatt i løpet av besøket.

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Fotograf: Charlotte Jonsson Hov (Form til fjells)

Fotograf: Charlotte Jonsson Hov (Form til fjells)

Fotograf: Charlotte Jonsson Hov (Form til fjells)

Fotograf: Charlotte Jonsson Hov (Form til fjells)

Fotograf: Astrid Wolden (Form til fjells)

Fotograf: Astrid Wolden (Form til fjells)

Fotograf: Astrid Wolden (Form til fjells)

Fotograf: Astrid Wolden (Form til fjells)

Fotograf: Astrid Wolden (Form til fjells)

Fotograf: Astrid Wolden (Form til fjells)

Fotograf: Astrid Wolden (Form til fjells)

Fotograf: Charlotte Jonsson Hov (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Foto: Lena Anna Buess (Form til fjells)

Fotograf: Astrid Wolden (Form til fjells)

Skrevet i Verksted og materialer | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Notatbok i 1920-stil

Omtrent kvadratisk – med sjokokadebrunt geitskinn og rødbrunt overtrekk.

Ypperlig papirkvalitet i 115 gr gultonet Lessebo – ca 380 sider.

 

 

Fakta:

Sidestørrelse: 186 x 193 mm
Antall sider: ca 380 – 22 mm tykk
Papir: Lessebo Ivory, 115 gr m-2.
Antall sider: ca 380 – 22 mm tykk
Viftelimt tekstblokk.
Forsatser i dyp rød  115 gr m-2 Geltex m/tekstilstruktur.
Utv. dimensjon: ca 195 x 200 x 27 mm

Overtrekk i sjokoladebrunt geitskinn og rødbrunt papir med skinnstruktur.
Cognac-farget leseband.

Skrevet i hytte- og gjestebøker, notatbøker og dagbøker | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Menyomslag

Dette er egentlig nytt for meg. Den tekniske utførelsen er forholdsvis enkel.

Her er permene klar for preging:

814+816_01

… og pregemetoden som ble brukt var blindpreg med litt oppvarma klisjeer (rundt 100 gr C) og fukting av skinn  for å få passende farging i preget.

814+816_04814+816_05

Detalj fra innvendig i permen(e):

814+816_06

 

Skrevet i diverse | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Slektsalbum – om det er noe som heter det…

Samtlige ark i dette albumet var så «punktert» i falsen at det ikke var annen utvei enn å lime på ei remse med lerret på alle sammen.

803_01

Det er en del jobb, men samtidig fungerte lerretstrimlene som utforinger i ryggen og ga boka en en passende albumkonstruksjon – en utfora rygg gir plass til innlimte bilder uten at blokka spriker.

803_02

Bokblokka ble over 5 cm tjukk – altså et godt stykke over middels boktykkelse.

Derfor ble den sydd med kraftig lintråd på bomullsband.

803_04

 

803_03

Det var mulig å beholde det originale permovertrekket, sjøl om sjølve permpappen ble skifta ut pga fuktskade.

803_05

 

Ryggstykket ble skifta ut med et mer slitesterkt materiale – Granitol.

 

Skrevet i reparasjoner | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Slektsbøker

2 slektsbøker laget ut fra bunker med A4-ark.

801_01

801_02

Begge bøkene er holdt i omtrent samme farger, men litt ulikt marmorert papir på permene.

802_01

802_02

Skrevet i reparasjoner | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Sy 160 sider på 60 sek :-)

Dette er flere bøker av akkurat samme type som er vist i tidligere innlegg.

asas

Dette er en video som viser sying av ei komplett tekstblokk til denne/disse bøkene:

 

Skrevet i diverse, notatbøker og dagbøker | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Fra forlagsutgave til stiv perm

Dette er vel egentlig ei praktbok og må behandles deretter.

Ettersom det bare er kartong var det mer enn 70 år gamle materialet litt «slitent».

Omslaget ble skannet for å bruke som overtrekk på harde permer.
Originalkartongen ble montert inn sammen med resten av boka.

800

 

Skrevet i reparasjoner | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Gardsbok fra 1943

Os-boka fra 1943 finnes i omtrent annen hver hustand her i kommunen.
Det var brukt et strieaktig materiale i rygg og hjørner som var både tynt og sprøtt.
Mange har revna og noen blir reparert etter beste evne:

780_01

I dette tilfellet var det best å skifte hele permen og sette på nytt overtrekk i marmorert papir.

780_02

 

Dette linmaterialet er utrolig sterkt, men det er en utfordring å få utført innslag fordi det er litt stivt.
780_03

Men det går an – og fint blir det!

Skrevet i reparasjoner | Legg igjen en kommentar